Ispravak Odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje

NN 5/2015 (16.1.2015.), Ispravak Odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje

HRVATSKI SABOR

99

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 125 od 27. listopada 2014. te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

U Odredbama za provođenje članak 84. stavak 1. treba glasiti:

(1) Postojeći kapacitet izletišta (T4) je:

Ekoselo Žumberak u Koretićima

30 ležaja

Seoski turizam »Lijepo brdo Žumberak« u Pećnom

6 ležaja

Oštrc

Veliki dol

Japetić

46 ležaja

Poljanice

Ukupno:

82 ležaja

Klasa: 011-03/14-01/05

Zagreb, 13. siječnja 2015.

Tajnik Hrvatskoga sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.