Dopune Sudskog poslovnika

NN 8/2015 (23.1.2015.), Dopune Sudskog poslovnika

8 23.01.2015 Dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

188

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13) donosim

DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14 i 49/14) iza članka 25. dodaju se članci 25. a i 25. b koji glase:

»Članak 25. a

(1) Suci ovlašteni za obavljanje poslova sudske uprave u općinskim sudovima kojima se prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 128/14) mijenja područje nadležnosti, u Općinskom sudu u Novom Zagrebu i u Trgovačkom sudu u Pazinu dužni su do 15. ožujka 2015. donijeti privremeni raspored poslova koji će se primjenjivati od 1. travnja 2015. Privremeni raspored poslova bez odgode se dostavlja sudskom administratoru informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda radi unosa u informacijski sustav najkasnije do 20. ožujka 2015.

(2) Privremenim rasporedom poslova utvrđuje se privremeni ustroj suda i podjela poslova koji se obavljaju u sudu.

(3) U postupku donošenja privremenog rasporeda poslova iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se odredbe Sudskog poslovnika koje se odnose na postupak donošenja godišnjeg rasporeda poslova osim članka 22. stavka 1., 4., 5. i 6., članka 24. stavka 3. i članka 25. stavka 2., 3., 4. i 5. Sudskog poslovnika.

(4) Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave u sudu iz stavka 1. ovog članka dužan je godišnji raspored poslova utvrditi najkasnije do 10. svibnja 2015. za tekuću godinu po postupku propisanom odredbama Sudskog poslovnika za donošenje godišnjeg rasporeda poslova. Pravomoćan godišnji raspored poslova bez odgode se dostavlja sudskom administratoru informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda radi unosa u informacijski sustav najkasnije do 24. svibnja 2015., a primjenjivat će se od 1. lipnja 2015.

Članak 25. b

(1) Suci ovlašteni za obavljanje poslova sudske uprave u prekršajnim sudovima kojima se prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 128/14) mijenja područje nadležnosti i u Prekršajnom sudu u Novom Zagrebu dužni su do 15. lipnja 2015. donijeti privremeni raspored poslova koji će se primjenjivati od 1. srpnja 2015. Privremeni raspored poslova bez odgode se dostavlja sudskom administratoru informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda radi unosa u informacijski sustav najkasnije do 20. lipnja 2015.

(2) Privremenim rasporedom poslova utvrđuje se privremeni ustroj suda i podjela poslova koji se obavljaju u sudu.

(3) U postupku donošenja privremenog rasporeda poslova iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se odredbe Sudskog poslovnika koje se odnose na postupak donošenja godišnjeg rasporeda poslova osim članka 22. stavka 1., 4., 5. i 6., članka 24. stavka 3. i članka 25. stavka 2., 3., 4. i 5. Sudskog poslovnika.

(4) Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave u sudu iz stavka 1. ovog članka dužan je godišnji raspored poslova utvrditi najkasnije do 10. kolovoza 2015. za tekuću godinu po postupku propisanom odredbama Sudskog poslovnika za donošenje godišnjeg rasporeda poslova. Pravomoćan godišnji raspored poslova bez odgode se dostavlja sudskom administratoru informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda radi unosa u informacijski sustav najkasnije do 24. kolovoza 2015., a primjenjivat će se od 1. rujna 2015.«.

Članak 2.

Dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-03-01-02-02-15-26

Zagreb, 19. siječnja 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.