Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

NN 9/2015 (26.1.2015.), Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

9 26.01.2015 Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

HRVATSKA NARODNA BANKA

202

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) i članka 119. stavaka 4. i 5. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O STOPI PROTUCIKLIČKOGA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA

Predmet i obveznici primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se visina stope protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala za područje Republike Hrvatske.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

Obuhvat primjene Odluke

Članak 2.

Kreditna institucija dužna je primjenjivati odredbe ove Odluke na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi na način i u skladu s dijelom prvim, glavom II. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013).

Visina stope

Članak 3.

Stopa protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala za područje Republike Hrvatske jest 0% ukupnog iznosa izloženosti riziku utvrđenog u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Izvještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 4.

Kreditna institucija dužna je izvještavati Hrvatsku narodnu banku o ispunjavanju zahtjeva iz ove Odluke na način i u rokovima propisanima Odlukom o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. siječnja 2016.

O. br. 14-020/01-15/BV

Zagreb, 19. siječnja 2015.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.