Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini

NN 12/2015 (2.2.2015.), Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

237

Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 148/14) ministar financija donosi

NAREDBU
O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2015. GODINI

12 02.02.2015 Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini 12 02.02.2015 Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini