Pravilnik o dopuni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 13/2015 (4.2.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

13 04.02.2015 Pravilnik o dopuni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

248

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 157/13 i 152/14), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 44/14 i 2/15) u članku 39. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Na zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji su podneseni za vremensko razdoblje do 31. prosinca 2014. godine primjenjuju se propisi koji su uređivali uvjete i postupak ostvarivanja prava na poticaje, a koji su bili na snazi do 31. prosinca 2014. godine.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/10

Urbroj: 524-04-01-01/1-15-40

Zagreb, 23. siječnja 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.