Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi

NN 13/2015 (4.2.2015.), Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

251

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine«, broj 76/2014) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBAVIJESTI O PRISILNOM ZADRŽAVANJU U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi.

Članak 2.

Sadržaj obavijesti iz članka 1. ovoga Pravilnika propisan je u Prilogu I. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/04

Urbroj: 534-02-1-1/2-15-01

Zagreb, 30. siječnja 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

PRILOG I.

OBAVIJEST
O PRISILNOM ZADRŽAVANJU U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI

PSIHIJATRIJSKA USTANOVA ___________________________________

Matični broj: ___________________________________________________

ŽUPANIJSKI SUD______________________________________________

Izvješćujemo Vas da je dana __________________ u ________________sati u
ovu bolnicu bez pristanka hospitaliziran/a bolesnik/ca ______________________

______________________________________________________________.

U privitku Vam dostavljamo liječničku dokumentaciju i obrazloženje razloga za prisilno
zadržavanje bolesnika/ce _________________________________ u ovoj ustanovi
bez njegova/njezinog pristanka.

Odgovorna osoba:

__________________

13 04.02.2015 Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi 13 04.02.2015 Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi