Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba

NN 13/2015 (4.2.2015.), Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

253

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine«, broj 76/2014), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O LISTI PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA SMJEŠTAJ I LIJEČENJE DJECE ODVOJENO OD PUNOLJETNIH OSOBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se lista psihijatrijskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba.

Članak 2.

Psihijatrijske ustanove iz članka 1. ovoga Pravilnika su:

1. Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Ulica Ivana Kukuljevića 11, Zagreb,

2. Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 2, Zagreb,

3. Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka,

4. Klinički bolnički centar Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/02

Urbroj: 534-02-1-1/2-15-01

Zagreb, 30. siječnja 2015.

Ministar

prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.