Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji

NN 14/2015 (5.2.2015.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji

14 05.02.2015 Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

262

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13 i 127/13), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1301/32, urbroj: 5030115/1-15-14 od 22. siječnja 2015., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. AMIR MUHAREMI, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepalu, sa sjedištem u New Delhiju.

Klasa: 018-07/15-02/01
Urbroj: 71-05-03/1-15-2
Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.