Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom Albertu Arnoldu Goru, junioru

NN 14/2015 (5.2.2015.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom Albertu Arnoldu Goru, junioru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

263

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom, za značajan doprinos pronalaženju rješenja za globalne klimatske promjene i posvećen rad u cilju zaštite planete Zemlje, odlikuje se

ALBERT ARNOLD GORE, JUNIOR.

Klasa: 060-04/14-02/01

Urbroj: 71-05-04/1-14-01

Zagreb, 19. rujna 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.