Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Aleksandri (Tugomir) Ptičar

NN 14/2015 (5.2.2015.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Aleksandri (Tugomir) Ptičar

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

266

Na temelju odredbe članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite i višegodišnje zasluge za kulturu, plesnu i glazbenu umjetnost, čuvanje, njegovanje i širenje autentičnih izričaja hrvatskih narodnih plesova, običaja i glazbe te njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuje se

ALEKSANDRA (Tugomir) PTIČAR.

Klasa: 060-03/15-13/02

Urbroj: 71-05-04/1-15-01

Zagreb, 20. siječnja 2015.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.