Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovnih aktivnosti"

NN 14/2015 (5.2.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovnih aktivnosti"

14 05.02.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovnih aktivnosti"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

271

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.2. »PRIVREMENA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. »Privremena obustava ribolovne aktivnosti« (»Narodne novine«, broj 3/2015), u članku 5. stavku 1. prvoj alineji, broj: »1.000.000,00« zamjenjuje se brojem: »937.500,00«.

U drugoj alineji broj: »250.000,00« zamjenjuje se brojem: »312.500,00«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 3274-01/15-01/83

Urbroj: 538-13/1081-15-39

Zagreb, 30. siječnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.