Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini

NN 15/2015 (6.2.2015.), Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

279

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 2. stavka 2. Zakona o računanju vremena (»Narodne novine«, br. 27/93 i 33/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O LJETNOM RAČUNANJU VREMENA

U 2015. I 2016. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena (SL L 31, 2. 2. 2001.).

Ljetno računanje vremena u 2015. godini

Članak 2.

Ljetno računanje vremena u 2015. godini počinje 29. ožujka 2015. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

Ljetno računanje vremena u 2015. godini završava 25. listopada 2015. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Sat koji se 25. listopada 2015. godine zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

Ljetno računanje vremena u 2016. godini

Članak 3.

Ljetno računanje vremena u 2016. godini počinje 27. ožujka 2016. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

Ljetno računanje vremena u 2016. godini završava 30. listopada 2016. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Sat koji se 30. listopada 2016. godine zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/07

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 5. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.