Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

NN 16/2015 (11.2.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

301

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/2014) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 66/2014), u članku 4. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osim na način iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan maloprodajnu cijenu benzina, dizelskih goriva, plinskih ulja, biogoriva i autoplina istaknuti i putem aplikacije »Min-go«, sukladno odredbama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. veljače 2015. godine.

Klasa: 011-01/13-01/253

Urbroj: 526-05-02-02-01/1-15-48

Zagreb, 3. veljače 2015.

Ministar

Ivan Vrdoljak v. r.