Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

NN 16/2015 (11.2.2015.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

315

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 11 od 30. siječnja 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U članku 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 11/15. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) umjesto teksta: »3. korištenje telemedicine na području druge države članice EU,« treba stajati tekst: »3. korištenja telemedicine u slučaju kada pružatelj usluge ima poslovni nastan na području druge države članice EU,«.

Uz Pravilnik nije objavljena tiskanica »Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo« iz članka 4. Pravilnika te se potonja objavljuje uz ovaj ispravak.

Klasa: 025-04/14-01/308

Urbroj: 338-01-01-15-2

Zagreb, 5. veljače 2015.

Ravnateljica

Tatjana Prenđa Trupec, mag. ing. el. MBA, v. r.


Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo

16 11.02.2015 Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite