Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 17/2015 (13.2.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

342

Na osnovi članka 24. stavka 3., a u svezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 78. sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14. i 149/14. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. mijenja se:

Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:

TABELA

Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

TABELA

U legendi iza Popisa pomagala tekst uz oznaku »$« mijenja se i glasi: »Jedinična cijena obloge množi se s 400 (ne odnosi se na indikaciju broj 219).«.

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala iza indikacije broj 157a dodaje se nova indikacija broj 157b koja glasi: »Djeca koja zbog svoga kliničkog statusa i deformacija koštano-zglobnog sustava ne mogu samostalno upavljati kolicima niti pravilno sjediti u kolicima, u dobi od 7 do 10 godina, a koja su na redovnom školovanju, ostvaruju pravo na samo jedna modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, umjesto na dvoja invalidska kolica s posebnom prilagodbom.«.

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 212 mijenja se i glasi: »Inficirane rane, obilna eksudacija, II. – IV. stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom je 3 mjeseca.«.

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala iza indikacije broj 212 dodaje se nova indikacija broj 212a koja glasi: »Inficirane rane, obilna eksudacija, II. – IV. stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, pilonidalni sinus. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom je 3 mjeseca.«.

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala iza indikacije broj 213 dodaje se nova indikacija broj 213a koja glasi: »Tamponiranje kaviteta, inficirane rane, obilna eksudacija, II. – IV. stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, pilonidalni sinus.«.

Članak 2.

Tiskanice potvrda o pomagalu iz članka 13. stavka 4. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta iz članka 46. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., i 149/14.) odobrava se zaključno do 31. ožujka 2016. godine isključivo uz predočenje ispisa iz evidencije uređaja za kontrolu šećera u krvi, odnosno uvidom u memoriju uređaja za kontrolu šećera u krvi putem odgovarajućeg programa, u količini usklađenoj s brojem samokontrola, a najviše do količine utvrđene u Popisu pomagala.

U periodu iz stavka 1. ovoga članka nositelji upisa u očevidnik za uređaje za kontrolu šećera u krvi uvrštenih u Popis pomagala obvezuju se osigurati izabranim doktorima kao nadležnim doktorima odgovarajući program za provjeru memorije uređaja za kontrolu šećera u krvi.

Najkasnije mjesec dana prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka Upravnom vijeću Zavoda obvezno se podnosi izvješće o ostvarenim preduvjetima za postupanje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/14

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

17 13.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 17 13.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 17 13.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima