Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 17/2015 (13.2.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

345

Na osnovi članka 20. stavka 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 17. Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 86/13., 90/13 i 102/14.) i članka 26. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 78. sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 17/09., 46//09., 4/10., 110/10., 131/10., 1/11., 16/11., 52/11., 129/13., 146/13., 45/14. i 81/14.) tiskanice recepata iz članka 5. stavka 3. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uz tiskanice recepata iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se i tiskanice recepata iz članka 5. stavka 3. Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 17/09., 46//09., 4/10., 110/10., 131/10., 1/11., 16/11., 52/11., 129/13., 146/13., 45/14. i 81/14.) zaključno do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/18

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 29. siječnja 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

Tiskanica 1

Tiskanica 2


17 13.02.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept