Ispravak Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 17/2015 (13.2.2015.), Ispravak Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

353

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 8 od 23. siječnja 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OVLASTIMA, OBVEZAMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Pravilniku o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 8/15.), u članku 23. umjesto riječi: »članka 4. stavka 2.« trebaju stajati riječi: »članka 4. stavka 3.«.

Klasa: 025-04/14-01/287

Urbroj: 338-01-01-15-2

Zagreb, 11. veljače 2015.

Ravnateljica

Tatjana Prenđa Trupec, mag. ing. el. MBA, v. r.