Rješenje o imenovanju ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa

NN 18/2015 (18.2.2015.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

382

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 15. stavka 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Imenuje se ŽELIMIR DELAČ ravnateljem Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

Klasa: 080-02/15-01/29

Urbroj: 5030115/1-15-02

Zagreb, 11. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.