Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o malom obalnom ribolovu

NN 19/2015 (20.2.2015.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o malom obalnom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

411

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 21. stavaka 5., 6., 7. i 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 8/2015 i 15/2015) u članku 7. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, podnosi se do 6. ožujka 2015. godine.«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. alineji 1. dodaju se riječi: »podnošenjem zahtjeva za izdavanje godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i za ribolov pridnenim parangalima bez naknade na obrascu zahtjeva iz Priloga 1. ovoga Pravilnika do 31. ožujka 2015. godine,«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/74

Urbroj: 525-13/1224-15-6

Zagreb, 17. veljače 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.