Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

NN 19/2015 (20.2.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

19 20.02.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru 19 20.02.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

413

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (»Narodne novine«, broj 48/2014) u prilogu »OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI« u tabelarnom prikazu red:

5.5.

NADZOR

1.

2.

Nadzor nad planovima (broj rješenja)

Nadzor građevinske inspekcije (broj rješenja)

broj


broj

MGIPU

briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/15-01/43

Urbroj: 531-01-15-1

Zagreb, 10. veljače 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.