Odluka o imenovanju savjetnika Predsjednice Repub­like hrvatske za društvene djelatnosti

NN 21/2015 (24.2.2015.), Odluka o imenovanju savjetnika Predsjednice Repub­like hrvatske za društvene djelatnosti

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

447

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 4. Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15), donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU SAVJETNIKA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA imenuje se savjetnikom Predsjednice Republike Hrvatske za društvene djelatnosti.

Ova Odluka stupa na snagu 20. veljače 2015. godine.

Klasa: 080-02/15-01/32

Urbroj: 71-05-03/1-15-1

Zagreb, 19. veljače 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.