Izmjena I. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

NN 22/2015 (25.2.2015.), Izmjena I. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

22 25.02.2015 Izmjena I. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

457

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 11. stavka 2. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 163/03, 40/07 i 14/14), ministar poljoprivrede donosi

IZMJENU

I. AKCIJSKOG PROGRAMA ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA

Članak 1.

U članku 13. I. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (»Narodne novine«, broj 15/13) točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Prijelazno razdoblje za izgradnju odgovarajućih spremnika sukladnih odredbama točke 4. ovoga članka je 4 godine od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.«

Članak 2.

Ova Izmjena Programa objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/05

Urbroj: 525-07/0012-15-1

Zagreb, 19. veljače 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.