Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića profesoru Michaelu (Milan) Pepi

NN 23/2015 (27.2.2015.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića profesoru Michaelu (Milan) Pepi

23 27.02.2015 Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića profesoru Michaelu (Milan) Pepi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

465

Na temelju odredbe članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite i višegodišnje zasluge za kulturu i glazbenu umjetnost te njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuje se

profesor MICHAEL (Milan) PEPA.

Klasa: 060-04/15-13/01
Urbroj: 71-05-04/1-15-01
Zagreb, 5. veljače 2015.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.