Odluka o izmjenama Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 24/2015 (4.3.2015.), Odluka o izmjenama Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

513

Na temelju članka 144. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/2014) u članku 15., alineja 9. i alineja 14., brišu se.

Članak 2.

U članku 17., alineja 3. briše se.

Članak 3.

Članak 18. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka, nakon što je potvrdi Vlada Republike Hrvatske, objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave.

Klasa: 041-01-14-02/11

Urbroj: 341-99-01/01-14-4

Zagreb, 18. prosinca 2014.

Predsjednica Upravnog vijeća

Hrvatskog zavoda

za mirovinsko osiguranje

Mirjana Rađenović, v. r.