Zakon o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

NN 26/2015 (9.3.2015.), Zakon o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

HRVATSKI SABOR

542

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. veljače 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/15

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 4. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA

Članak 1.

U Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14.) u članku 13. stavku 1. iza riječi: »propisu« dodaju se riječi: »i kojima se sredstva za plaće zaposlenih u javnim ustanovama osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/13

Zagreb, 27. veljače 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.