Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"

NN 26/2015 (9.3.2015.), Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"

26 09.03.2015 Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

556

Temeljem članka 6. stavka 2. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/09, 139/10 i 14/14) ministar gospodarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE UPALJAČA SIGURNIH ZA DJECU I ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UPALJAČA »NOVITETA«

Članak 1.

Ova Naredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2015/249 od 10. veljače 2015. o produženju važenja Odluke 2006/502/EZ kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo upaljača sigurnih za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača-noviteta (Tekst značajan za EGP) (SL L 41 17. 2. 2015.)

Članak 2.

U Naredbi o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača »noviteta« (»Narodne novine« br. 19/11, 54/11, 40/12, 58/13 i 57/14) u članku 7. brojke: »2015.« zamjenjuju se brojkama: »2016.«.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/159

Urbroj: 526-05-02-02-01/1-15-53

Zagreb, 2. ožujka 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.