Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

NN 28/2015 (13.3.2015.), Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

589

Na temelju članka 5.a stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine donijela

ODLUKU

O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE PROIZVOĐAČ PRIRODNOG PLINA, PRIRODNI PLIN PROIZVEDEN NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN PRODAVATI OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuje se cijena plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske, dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina.

II.

Cijena plina iz točke I. ove Odluke određuje se u iznosu od 0,1715 kn/kWh.

III.

U cijenu plina iz točke II. ove Odluke uključeni su svi zavisni troškovi proizvođača prirodnog plina, uključujući sve naknade za korištenje transportnog sustava do virtualne točke trgovanja, sve naknade i troškove koji se plaćaju sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira tržište plina, te drugim posebnim propisima, osim poreza na dodanu vrijednost.

IV.

Cijena plina iz točke II. ove Odluke određuje se za razdoblje od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/15-04/93

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 12. ožujka 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.