Odluka o izmjeni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa

NN 28/2015 (13.3.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

591

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), članka 101. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), a u vezi s člankom 36. stavkom 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001, 67/2001, 11/2002, 190/2003 – pročišćeni tekst, 76/2007, 27/2008, 83/2009, 18/2011, 48/2011, 125/2011, 56/2013 i 150/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE SUSTAVA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA

I.

U Odluci o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa (»Narodne novine«, br. 144/2011 i 84/2014), u točki II. podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Rafael Krešić, sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, član,«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/91

Urbroj: 5030115/1-15-02

Zagreb, 12. ožujka 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.