Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 29/2015 (16.3.2015.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

610

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 17 od 13. veljače 2015. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 17/15), u Popisu pomagala i iz članka 1. mijenjaju se podaci na način da se

– pod ISO 9999 šifrom: »021203112001« u stupcu 12 tekst: »kom.«, zamjenjuje tekstom »cm2«,

– pod ISO 9999 šifrom: »021203112101« u stupcu 12 tekst: »kom.«, zamjenjuje tekstom »cm2«.

Ravnateljica

Tatjana Prenđa Trupcec, mag. ing. el. MBA, v. r.