Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

NN 31/2015 (18.3.2015.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

635

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 23. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 104/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 158/13) i Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok
(»Narodne novine«, broj 155/14).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2015. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/15-01/04

Urbroj: 371-01/15-31

Zagreb, 16. ožujka 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA 2015. i 2016. GODINU, PRVOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2016.


31 18.03.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina 31 18.03.2015 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina