Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."

NN 31/2015 (18.3.2015.), Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."

31 18.03.2015 Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."

HRVATSKA NARODNA BANKA

643

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 11. ožujka 2015. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2015.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2015.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), pušta se u optjecaj 2. travnja 2015.

2. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 801/2015.

Zagreb, 11. ožujka 2015.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.