Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN 32/2015 (20.3.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

651

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011, 130/2012, 89/2014 i 151/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/2011, 82/2012, 25/2013 i 140/2013), u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika, u Prilogu 1, odjeljak:

NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I   
MEĐUNARODNE POSLOVE

2,231

35

mijenja se i glasi:

NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA SCHENGENSKU KOORDI-     
NACIJU I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

2,231

35

Odjeljak:

NAČELNIK UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI                            

2,231

35

briše se.

Odjeljak:

POMOĆNIK NAČELNIKA UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI  

2,183

30

briše se.

Iza odjeljka:

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE                   

1,746

35

dodaju se odjeljci:

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH
OBJEKATA I PROSTORA

1,746

35

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH  
OSOBA

1,746

35

Odjeljak:

VODITELJ SLUŽBE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI            

1,746

30

mijenja se i glasi:

VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH
UREDA

1,746

30

Odjeljak:

VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE, PROVEDBU I PRAĆENJE
PROJEKATA

1,746

30

mijenja se i glasi:

VODITELJ SLUŽBE ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU                               

1,746

30

a iza njega se dodaje odjeljak koji glasi:

VODITELJ SLUŽBE ZA PROJEKTE EUROPSKE UNIJE                                       

1,746

30

Odjeljak:

VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNE ODNOSE                                            

1,746

30

mijenja se i glasi:

VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE I PREVO-
ĐENJE

1,746

30

Odjeljak:

VODITELJ SLUŽBE ZA MIROVNE MISIJE I POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU

1,746

30

briše se.

Iza odjeljka:

VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE                      

1,659

30

dodaje se odjeljak:

VODITELJ POSLOVA U SLUŽBI ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH        
OSOBA

1,659

30

Odjeljak:

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGUR-
NOSTI

1,746

25

mijenja se i glasi:

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA ZAŠTITU DIPLOMATSKIH MISIJA I       
KONZULARNIH UREDA

1,746

25

Odjeljak:

VODITELJ ODJELA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE                                               

1,659

25

briše se.

Odjeljak:

VODITELJ ODJELA ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA                          

1,659

25

briše se.

Iza odjeljka:

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1.      
KATEGORIJE

1,571

30

dodaje se odjeljak:

VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA                                                                

1,571

30

Iza odjeljka:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA  

1,571

20

dodaje se odjeljak:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MI- 
NISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU

1,571

20

Odjeljci:

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA

1,571

20

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNO OSIGURANJE

1,571

20

VODTELJ POSLOVA ZA PROTUDIVERZIJSKU ZAŠTITU                                    

1,571

20

VODITELJ POSOVA ZA REDOVNO OSIGURANJE

1,571

20

mijenjaju se i glase:

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA

1,659

30

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNO OSIGURANJE

1,659

30

VODITELJ POSLOVA ZA PROTUDIVERZIJSKU ZAŠTITU                                  

1,659

30

VODITELJ POSOVA ZA REDOVNO OSIGURANJE

1,659

30

Iza odjeljka:

ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU                                                               

1,504

30

dodaju se odjeljci:

VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA

1,504

30

VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU         

1,504

30

Iza odjeljka:

VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKOJ UPRAVI VUKOVARSKO-SRIJEM-   
SKOJ

1,504

25

dodaje se odjeljak:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU ŠKOLOVANJA       

1,504

25

Iza odjeljka:

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA            

1,504

20

dodaju se odjeljci:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU

1,504

20

VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UPRAVI ZA
POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,504

20

INSTRUKTOR U SLUŽBI ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OSOBA

1,358

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MOTORIZIRANU PRATNJU

1,358

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINA-
CIJU

1,358

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU  
ZAŠTITU

1,358

30

VOĐA GRUPE ZA POSEBNO OSIGURANJE

1,358

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU

1,358

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE U SLUŽBI ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU
ŠTIĆENIH OSOBA

1,358

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU

1,358

20

Odjeljci:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU
ZAŠTITU

1,504

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UREDU ZA POSEBNE
POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

20

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,164

20

VOĐA GRUPE – PRATITELJ

1,164

20

brišu se.

Iza odjeljka:

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A                                                           

1,164

30

dodaje se odjeljak:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU ŠKOLOVANJA                            

1,164

30

Iza odjeljka:

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B                                                           

1,164

25

dodaje se odjeljak:

VIŠI INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH
PASA

1,164

25

Iza odjeljka:

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA                                                            

1,164

20

dodaju se odjeljci:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU                      

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I
KOORDINACIJU

1,164

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU

1,164

20

Iza odjeljka:

VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI                                                

1,135

20

dodaje se odjeljak: 

INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH        
PASA

1,135

20

Odjeljak:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE                                        

0,960

20

mijenja se i glasi:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE                                        

0,960

30

Iza odjeljka:

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG        
CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

0,960

30

dodaje se odjeljak:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA    

0,960

30

Iza odjeljka:

VOZAČ U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINIS-
TARSTVA

0,873

20

dodaju se odjeljci:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE U SLUŽBI ZA ZAŠTITU ŠTIĆENIH
OBJEKATA I PROSTORA

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRE-
SURU SLUŽBENIH PASA

0,873

20

Odjeljak:

VOZAČ U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI                                      

0,873

20

briše se.

Članak 2.

U Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika, u Prilogu 2, iza odjeljka:

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMI-
NALISTIČKE POLICIJE

2,231

40

dodaje se odjeljak:

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA PO-
SEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,231

40

Iza odjeljka:

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE                       

2,183

40

dodaje se odjeljak:

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI         

2,183

40

Iza odjeljka:

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO                                         

1,833

40

dodaju se odjeljci:

VODITELJ SLUŽBE ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OBJEKATA I PROS-
TORA

1,833

40

VODITELJ SLUŽBE ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OSOBA

1,833

40

Iza odjeljka:

VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE                               

1,164

40

dodaju se odjeljci:

VOĐA GRUPE – MOTORIST                                                                                        

1,164

40

VOĐA GRUPE – PRATITELJ

1,164

40

Odjeljak:

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKS-       
PLOZIVA

0,960

40

mijenja se i glasi:

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKS-       
PLOZIVA

0,960

50

Iza odjeljka:

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA                                                           

0,873

60

dodaju se odjeljci:

PRATITELJ – MOTORIST                                                                                              

0,873

50

PRATITELJ – VOZAČ

0,873

50

Odjeljci:

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE   
POSLOVE SIGURNOSTI

1,135

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA
POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,067

40

brišu se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/24

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 18. ožujka 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

32 20.03.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika 32 20.03.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika 32 20.03.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika 32 20.03.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika