Odluka o zatvaranju za promet postojećega pješačkog prijelaza preko pruge

NN 33/2015 (24.3.2015.), Odluka o zatvaranju za promet postojećega pješačkog prijelaza preko pruge

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

685

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13 i 18/15), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, broj 121/09 i 123/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEGA PJEŠAČKOG PRIJELAZA PREKO PRUGE

I.

Ukida se postojeći pješački prijelaz preko pruge:

– u km 415+089,55 na željezničkoj pruzi M502 Zagreb Gk – Sisak – Novska.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-03/15-01/10

Urbroj: 530-08-1-2-2-15-2

Zagreb, 17. ožujka 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.