Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

NN 34/2015 (25.3.2015.), Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

705

Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU PODRUČJA S PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima sukladno članku 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).

(2) Status pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) temeljem »Studije određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama« za potrebe provedbe mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

(3) Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima razvrstavaju se na sljedeće kategorije:

a) gorsko planinsko područje – GPP

b) područje sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

c) područje s posebnim ograničenjima – PPO.

Članak 2.

(1) Gorsko-planinsko područje obuhvaća one JLS koje na najmanje 50% svog teritorija ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) Nadmorska visina iznad 700 m,

b) Nadmorska visina 500 – 700 m uz nagib veći od 15%,

c) Nadmorska visina 400 – 500 m uz nagib veći od 15% ukoliko je vertikalna rasčlanjenost reljefa veća od 500 m.

Ovaj je kriterij primjenjiv samo u slučaju kada JLS graniči s JLS koja je definirana sukladno prvom ili drugom kriteriju.

(2) Područje sa značajnim prirodnim ograničenjima obuhvaća one JLS koje na najmanje 60% svog teritorija ispunjavaju sljedeće kriterije i granične vrijednosti definirane u Prilogu III Uredbe (EU) br. 1305/2013:

a) Niska temperatura;

b) Suša;

c) Ograničena propusnost tla;

d) Nepovoljna tekstura i kamenitost;

e) Plitka ekološka dubina;

f) Nepovoljna kemijska svojstva;

g) Nagib.

(3) Područje s posebnim ograničenjem obuhvaća one JLS koje na najmanje 50% svog teritorija imaju karakteristike krša.

Članak 3.

Popis područja iz članka 2. ovoga Pravilnika nalazi se u Dodatku 1., 2. i 3. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« broj 44/2011).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/12

Urbroj: 525-08/0454-15-5

Zagreb, 23. ožujka 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 1.

Popis JLS koje su razvrstane u GPP
(Gorsko-planinska područja)

MB
OPĆINE/GRADA

NAZIV OPĆINE/GRADA

ŽUPANIJA

OGRANIČENJE

00043

BAKAR

Primorsko-goranska

GPP

00094

BAŠKA VODA

Splitsko-dalmatinska

GPP

00779

BRELA

Splitsko-dalmatinska

GPP

00370

BRINJE

Ličko-senjska

GPP

00388

BROD MORAVICE

Primorsko-goranska

GPP

00515

CIVLJANE

Šibensko-kninska

GPP

00558

ČABAR

Primorsko-goranska

GPP

00612

ČAVLE

Primorsko-goranska

GPP

00698

DELNICE

Primorsko-goranska

GPP

00841

DONJI LAPAC

Ličko-senjska

GPP

01171

FUŽINE

Primorsko-goranska

GPP

01309

GOSPIĆ

Ličko-senjska

GPP

01317

GRAČAC

Zadarska

GPP

01341

GRADAC

Splitsko-dalmatinska

GPP

01481

HRVACE

Splitsko-dalmatinska

GPP

01708

JELENJE

Primorsko-goranska

GPP

01783

KARLOBAG

Ličko-senjska

GPP

01830

KIJEVO

Šibensko-kninska

GPP

01864

KLANA

Primorsko-goranska

GPP

01961

KNIN

Šibensko-kninska

GPP

02232

LANIŠĆE

Istarska

GPP

02372

LOKVE

Primorsko-goranska

GPP

05878

LOKVIČIĆI

Splitsko-dalmatinska

GPP

02402

LOVINAC

Ličko-senjska

GPP

02429

LOVRAN

Primorsko-goranska

GPP

02496

MAKARSKA

Splitsko-dalmatinska

GPP

02615

MATULJI

Primorsko-goranska

GPP

02739

MOŠĆENIČKA DRAGA

Primorsko-goranska

GPP

02755

MRKOPALJ

Primorsko-goranska

GPP

00876

MUĆ

Splitsko-dalmatinska

GPP

02909

NOVI VINODOLSKI

Primorsko-goranska

GPP

02976

OGULIN

Karlovačka

GPP

03026

OPATIJA

Primorsko-goranska

GPP

03131

OTOČAC

Ličko-senjska

GPP

03140

OTOK

Splitsko-dalmatinska

GPP

03239

PERUŠIĆ

Ličko-senjska

GPP

03336

PLAŠKI

Karlovačka

GPP

04553

PLITVIČKA JEZERA

Ličko-senjska

GPP

03395

PODGORA

Splitsko-dalmatinska

GPP

03697

RAVNA GORA

Primorsko-goranska

GPP

03786

SABORSKO

Karlovačka

GPP

03875

SENJ

Ličko-senjska

GPP

03930

SKRAD

Primorsko-goranska

GPP

04162

STARIGRAD

Zadarska

GPP

05932

TUČEPI

Splitsko-dalmatinska

GPP

04677

UDBINA

Ličko-senjska

GPP

04880

VINODOLSKA OPĆINA

Primorsko-goranska

GPP

05096

VRBOVSKO

Primorsko-goranska

GPP

05118

VRGORAC

Splitsko-dalmatinska

GPP

05126

VRHOVINE

Ličko-senjska

GPP

05134

VRLIKA

Splitsko-dalmatinska

GPP

05223

ZAGVOZD

Splitsko-dalmatinska

GPP


DODATAK 2.

Popis JLS koje su razvrstane u ZPO
(Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima)

MB
OPĆINE/GRADA

NAZIV OPĆINE/GRADA

ŽUPANIJA

OGRANIČENJE

00051

BALE – VALLE

Istarska

ZPO

00078

BARILOVIĆ

Karlovačka

ZPO

00086

BAŠKA

Primorsko-goranska

ZPO

00116

BEDEKOVČINA

Krapinsko-zagorska

ZPO

00124

BEDNJA

Varaždinska

ZPO

00175

BENKOVAC

Zadarska

ZPO

00183

BEREK

Bjelovarsko-bilogorska

ZPO

00191

BERETINEC

Varaždinska

ZPO

06211

BILICE

Šibensko-kninska

ZPO

03107

BISKUPIJA

Šibensko-kninska

ZPO

00230

BIZOVAC

Osječko-baranjska

ZPO

00353

BRESTOVAC

Požeško-slavonska

ZPO

00361

BREZNICA

Varaždinska

ZPO

01511

BREZNIČKI HUM

Varaždinska

ZPO

00396

BRODSKI STUPNIK

Brodsko-posavska

ZPO

00418

BUDINŠČINA

Krapinsko-zagorska

ZPO

00434

BUZET

Istarska

ZPO

00442

CERNA

Vukovarsko-srijemska

ZPO

00469

CERNIK

Brodsko-posavska

ZPO

00477

CEROVLJE

Istarska

ZPO

00485

CESTICA

Varaždinska

ZPO

00493

CETINGRAD

Karlovačka

ZPO

00507

CISTA PROVO

Splitsko-dalmatinska

ZPO

00523

CRES

Primorsko-goranska

ZPO

00531

CRIKVENICA

Primorsko-goranska

ZPO

00540

CRNAC

Virovitičko-podravska

ZPO

00566

ČAČINCI

Virovitičko-podravska

ZPO

00574

ČAĐAVICA

Virovitičko-podravska

ZPO

00582

ČAGLIN

Požeško-slavonska

ZPO

00639

ČAZMA

Bjelovarsko-bilogorska

ZPO

00671

DARUVAR

Bjelovarsko-bilogorska

ZPO

00680

DAVOR

Brodsko-posavska

ZPO

06033

DEKANOVEC

Međimurska

ZPO

00728

DICMO

Splitsko-dalmatinska

ZPO

00795

DONJA STUBICA

Krapinsko-zagorska

ZPO

00809

DONJA VOĆA

Varaždinska

ZPO

00817

DONJI ANDRIJEVCI

Brodsko-posavska

ZPO

00833

DONJI
KUKURUZARI

Sisačko-moslavačka

ZPO

00892

DONJI VIDOVEC

Međimurska

ZPO

00906

DRAGANIĆ

Karlovačka

ZPO

00922

DRENOVCI

Vukovarsko-srijemska

ZPO

00957

DRNIŠ

Šibensko-kninska

ZPO

05983

DUBROVAČKO PRIMORJE

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

00981

DUBROVNIK

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

00990

DUGA RESA

Karlovačka

ZPO

01015

DUGO SELO

Zagrebačka

ZPO

05851

DUGOPOLJE

Splitsko-dalmatinska

ZPO

01023

DVOR

Sisačko-moslavačka

ZPO

01058

ĐULOVAC

Bjelovarsko-bilogorska

ZPO

01066

ĐURĐENOVAC

Osječko-baranjska

ZPO

01082

ĐURMANEC

Krapinsko-zagorska

ZPO

01112

ERNESTINOVO

Osječko-baranjska

ZPO

01139

ERVENIK

Šibensko-kninska

ZPO

01180

GARČIN

Brodsko-posavska

ZPO

01198

GAREŠNICA

Bjelovarsko-bilogorska

ZPO

01201

GENERALSKI STOL

Karlovačka

ZPO

01210

GLINA

Sisačko-moslavačka

ZPO

01252

GORNJA STUBICA

Krapinsko-zagorska

ZPO

05690

GORNJA VRBA

Brodsko-posavska

ZPO

01295

GORNJI KNEGINEC

Varaždinska

ZPO

01333

GRAD ZAGREB

Grad Zagreb

ZPO

01368

GRADINA

Virovitičko-podravska

ZPO

01376

GRADIŠTE

Vukovarsko-srijemska

ZPO

01384

GROŽNJAN – GRISIGNANA

Istarska

ZPO

05100

GVOZD

Sisačko-moslavačka

ZPO

01465

HRAŠĆINA

Krapinsko-zagorska

ZPO

01503

HRVATSKA KOSTAJNICA

Sisačko-moslavačka

ZPO

01538

HVAR

Splitsko-dalmatinska

ZPO

01554

IMOTSKI

Splitsko-dalmatinska

ZPO

01562

IVANEC

Varaždinska

ZPO

01635

JAKOVLJE

Zagrebačka

ZPO

01678

JASENICE

Zadarska

ZPO

01686

JASENOVAC

Sisačko-moslavačka

ZPO

05525

JESENJE

Krapinsko-zagorska

ZPO

05592

KALINOVAC

Koprivničko-križevačka

ZPO

06238

KAMANJE

Karlovačka

ZPO

01759

KANFANAR

Istarska

ZPO

01791

KARLOVAC

Karlovačka

ZPO

05967

KAROJBA

Istarska

ZPO

01848

KISTANJE

Šibensko-kninska

ZPO

01872

KLANJEC

Krapinsko-zagorska

ZPO

01899

KLENOVNIK

Varaždinska

ZPO

01929

KLIS

Splitsko-dalmatinska

ZPO

06220

KOLAN

Zadarska

ZPO

01970

KOMIŽA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

01988

KONAVLE

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

02003

KONJŠČINA

Krapinsko-zagorska

ZPO

02020

KOPRIVNIČKI BREGI

Koprivničko-križevačka

ZPO

02038

KOPRIVNIČKI IVANEC

Koprivničko-križevačka

ZPO

02054

KOŠKA

Osječko-baranjska

ZPO

02062

KOTORIBA

Međimurska

ZPO

02097

KRALJEVICA

Primorsko-goranska

ZPO

02119

KRAPINA

Krapinsko-zagorska

ZPO

02127

KRAPINSKE
TOPLICE

Krapinsko-zagorska

ZPO

02135

KRIŽ

Zagrebačka

ZPO

02160

KRNJAK

Karlovačka

ZPO

02178

KRŠAN

Istarska

ZPO

05533

KUMROVEC

Krapinsko-zagorska

ZPO

02208

KUTINA

Sisačko-moslavačka

ZPO

02224

LABIN

Istarska

ZPO

02259

LASINJA

Karlovačka

ZPO

05860

LEĆEVICA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02283

LEKENIK

Sisačko-moslavačka

ZPO

02291

LEPOGLAVA

Varaždinska

ZPO

02305

LEVANJSKA VAROŠ

Osječko-baranjska

ZPO

02313

LIPIK

Požeško-slavonska

ZPO

02321

LIPOVLJANI

Sisačko-moslavačka

ZPO

02364

LOBOR

Krapinsko-zagorska

ZPO

06246

LOPAR

Primorsko-goranska

ZPO

02437

LOVREĆ

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02445

LUDBREG

Varaždinska

ZPO

02453

LUKAČ

Virovitičko-podravska

ZPO

02461

LUPOGLAV

Istarska

ZPO

02470

LJUBEŠĆICA

Varaždinska

ZPO

02488

MAČE

Krapinsko-zagorska

ZPO

05550

MAJUR

Sisačko-moslavačka

ZPO

02518

MALI BUKOVEC

Varaždinska

ZPO

02526

MALI LOŠINJ

Primorsko-goranska

ZPO

02569

MARIJA BISTRICA

Krapinsko-zagorska

ZPO

02585

MARINA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02658

MIHOVLJAN

Krapinsko-zagorska

ZPO

02666

MIKLEUŠ

Virovitičko-podravska

ZPO

02674

MILNA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

06173

MURTER – KORNATI

Šibensko-kninska

ZPO

02801

NEREŽIŠĆA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02810

NETRETIĆ

Karlovačka

ZPO

02836

NOVA BUKOVICA

Virovitičko-podravska

ZPO

02844

NOVA GRADIŠKA

Brodsko-posavska

ZPO

02852

NOVA KAPELA

Brodsko-posavska

ZPO

02887

NOVALJA

Ličko-senjska

ZPO

05541

NOVI GOLUBOVEC

Krapinsko-zagorska

ZPO

02895

NOVI MAROF

Varaždinska

ZPO

02933

NOVSKA

Sisačko-moslavačka

ZPO

02968

OBROVAC

Zadarska

ZPO

02992

OKUČANI

Brodsko-posavska

ZPO

03000

OMIŠ

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03042

OPRTALJ – PORTOLE

Istarska

ZPO

03093

ORIOVAC

Brodsko-posavska

ZPO

03115

OROSLAVJE

Krapinsko-zagorska

ZPO

03158

OZALJ

Karlovačka

ZPO

03166

PAG

Zadarska

ZPO

03182

PAKRAC

Požeško-slavonska

ZPO

03212

PAZIN

Istarska

ZPO

03271

PETRIJEVCI

Osječko-baranjska

ZPO

03280

PETRINJA

Sisačko-moslavačka

ZPO

03298

PETROVSKO

Krapinsko-zagorska

ZPO

03387

PODCRKAVLJE

Brodsko-posavska

ZPO

03409

PODGORAČ

Osječko-baranjska

ZPO

03441

POLAČA

Zadarska

ZPO

03450

POLIČNIK

Zadarska

ZPO

03476

POPOVAČA

Sisačko-moslavačka

ZPO

05738

POVLJANA

Zadarska

ZPO

05894

PRGOMET

Splitsko-dalmatinska

ZPO

05908

PRIMORSKI DOLAC

Splitsko-dalmatinska

ZPO

00884

PROLOŽAC

Splitsko-dalmatinska

ZPO

02984

PROMINA

Šibensko-kninska

ZPO

03581

PUČIŠĆA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03603

PUNAT

Primorsko-goranska

ZPO

03638

RAB

Primorsko-goranska

ZPO

03646

RADOBOJ

Krapinsko-zagorska

ZPO

03654

RAKOVICA

Karlovačka

ZPO

03662

RASINJA

Koprivničko-križevačka

ZPO

03727

REŠETARI

Brodsko-posavska

ZPO

05568

RIBNIK

Karlovačka

ZPO

05827

ROGOZNICA

Šibensko-kninska

ZPO

05916

RUNOVIĆI

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03778

RUŽIĆ

Šibensko-kninska

ZPO

03794

SALI

Zadarska

ZPO

03824

SEGET

Splitsko-dalmatinska

ZPO

03883

SIBINJ

Brodsko-posavska

ZPO

03905

SIRAČ

Bjelovarsko-bilogorska

ZPO

03913

SISAK

Sisačko-moslavačka

ZPO

03956

SLATINA

Virovitičko-podravska

ZPO

03964

SLAVONSKI BROD

Brodsko-posavska

ZPO

04006

SLUNJ

Karlovačka

ZPO

04065

SOLIN

Splitsko-dalmatinska

ZPO

04090

SPLIT

Splitsko-dalmatinska

ZPO

04120

STARA GRADIŠKA

Brodsko-posavska

ZPO

04154

STARI MIKANOVCI

Vukovarsko-srijemska

ZPO

04189

STARO PETROVO SELO

Brodsko-posavska

ZPO

04219

STRIZIVOJNA

Osječko-baranjska

ZPO

04227

STUBIČKE TOPLICE

Krapinsko-zagorska

ZPO

04251

SUKOŠAN

Zadarska

ZPO

04260

SUNJA

Sisačko-moslavačka

ZPO

06076

SVETA MARIJA

Međimurska

ZPO

04383

SVETI ILIJA

Varaždinska

ZPO

04308

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Krapinsko-zagorska

ZPO

04332

SVETI PETAR U ŠUMI

Istarska

ZPO

04430

ŠESTANOVAC

Splitsko-dalmatinska

ZPO

04448

ŠIBENIK

Šibensko-kninska

ZPO

06149

ŠODOLOVCI

Osječko-baranjska

ZPO

04472

ŠOLTA

Splitsko-dalmatinska

ZPO

06289

ŠTITAR

Vukovarsko-srijemska

ZPO

04537

TINJAN

Istarska

ZPO

04570

TOPUSKO

Sisačko-moslavačka

ZPO

04618

TRNAVA

Osječko-baranjska

ZPO

04626

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Varaždinska

ZPO

04669

TUHELJ

Krapinsko-zagorska

ZPO

04693

UNEŠIĆ

Šibensko-kninska

ZPO

04731

VARAŽDINSKE TOPLICE

Varaždinska

ZPO

04774

VELIKA LUDINA

Sisačko-moslavačka

ZPO

04812

VELIKO TRGOVIŠĆE

Krapinsko-zagorska

ZPO

04898

VIR

Zadarska

ZPO

04910

VIROVITICA

Virovitičko-podravska

ZPO

04936

VISOKO

Varaždinska

ZPO

04952

VIŠKOVO

Primorsko-goranska

ZPO

04995

VOĆIN

Virovitičko-podravska

ZPO

05002

VODICE

Šibensko-kninska

ZPO

05037

VOJNIĆ

Karlovačka

ZPO

05053

VRBANJA

Vukovarsko-srijemska

ZPO

05061

VRBJE

Brodsko-posavska

ZPO

05142

VRPOLJE

Brodsko-posavska

ZPO

06254

VRSI

Zadarska

ZPO

05193

ZABOK

Krapinsko-zagorska

ZPO

05207

ZADAR

Zadarska

ZPO

05215

ZAGORSKA SELA

Krapinsko-zagorska

ZPO

05436

ZAPREŠIĆ

Zagrebačka

ZPO

05258

ZEMUNIK DONJI

Zadarska

ZPO

05266

ZLATAR

Krapinsko-zagorska

ZPO

05274

ZLATAR BISTRICA

Krapinsko-zagorska

ZPO

05312

ŽMINJ

Istarska

ZPO

06025

ŽUPA DUBROVAČKA

Dubrovačko-neretvanska

ZPO

05347

ŽUPANJA

Vukovarsko-srijemska

ZPO


DODATAK 3.

Popis JLS koje su razvrstane u PPO
(Područja s posebnim ograničenjima)

MB
OPĆINE/GRADA

NAZIV OPĆINE/GRADA

ŽUPANIJA

OGRANIČENJE

00060

BARBAN

Istarska

PPO

00205

BIBINJE

Zadarska

PPO

00221

BIOGRAD NA MORU

Zadarska

PPO

00256

BLATO

Dubrovačko-neretvanska

PPO

00272

BOL

Splitsko-dalmatinska

PPO

00302

BOSILJEVO

Karlovačka

PPO

00400

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

Istarska

PPO

00426

BUJE – BUIE

Istarska

PPO

00744

DOBRINJ

Primorsko-goranska

PPO

01007

DUGI RAT

Splitsko-dalmatinska

PPO

06190

FAŽANA – FASANA

Istarska

PPO

06297

FUNTANA – FONTANE

Istarska

PPO

01325

GRAČIŠĆE

Istarska

PPO

01716

JELSA

Splitsko-dalmatinska

PPO

01724

JOSIPDOL

Karlovačka

PPO

01732

KALI

Zadarska

PPO

01813

KAŠTELA

Splitsko-dalmatinska

PPO

05975

KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA

Istarska

PPO

02046

KORČULA

Dubrovačko-neretvanska

PPO

05339

KRAŠIĆ

Zagrebačka

PPO

02151

KRK

Primorsko-goranska

PPO

05720

KUKLJICA

Zadarska

PPO

02194

KULA NORINSKA

Dubrovačko-neretvanska

PPO

02267

LASTOVO

Dubrovačko-neretvanska

PPO

02348

LIŠANE OSTROVIČKE

Zadarska

PPO

02356

LIŽNJAN – LISIGNANO

Istarska

PPO

06009

LUMBARDA

Dubrovačko-neretvanska

PPO

02542

MARČANA

Istarska

PPO

02631

MEDULIN

Istarska

PPO

02640

METKOVIĆ

Dubrovačko-neretvanska

PPO

02682

MLJET

Dubrovačko-neretvanska

PPO

02747

MOTOVUN – MONTONA

Istarska

PPO

02828

NIN

Zadarska

PPO

05371

NOVIGRAD

Zadarska

PPO

02917

NOVIGRAD – CITTANOVA

Istarska

PPO

05886

OKRUG

Splitsko-dalmatinska

PPO

03018

OMIŠALJ

Primorsko-goranska

PPO

03174

PAKOŠTANE

Zadarska

PPO

03204

PAŠMAN

Zadarska

PPO

03301

PIĆAN

Istarska

PPO

05819

PIROVAC

Šibensko-kninska

PPO

03379

PODBABLJE

Splitsko-dalmatinska

PPO

03417

PODSTRANA

Splitsko-dalmatinska

PPO

03433

POJEZERJE

Dubrovačko-neretvanska

PPO

03484

POREČ – PARENZO

Istarska

PPO

03492

POSEDARJE

Zadarska

PPO

03506

POSTIRA

Splitsko-dalmatinska

PPO

03549

PREKO

Zadarska

PPO

03573

PRIMOŠTEN

Šibensko-kninska

PPO

05746

PRIVLAKA

Zadarska

PPO

03590

PULA – POLA

Istarska

PPO

03689

RAŠA

Istarska

PPO

03719

RAŽANAC

Zadarska

PPO

03743

ROVINJ – ROVIGNO

Istarska

PPO

03808

SAMOBOR

Zagrebačka

PPO

03832

SELCA

Splitsko-dalmatinska

PPO

03891

SINJ

Splitsko-dalmatinska

PPO

03948

SKRADIN

Šibensko-kninska

PPO

04022

SMOKVICA

Dubrovačko-neretvanska

PPO

04111

STANKOVCI

Zadarska

PPO

04138

STARI GRAD

Splitsko-dalmatinska

PPO

04235

SUĆURAJ

Splitsko-dalmatinska

PPO

04278

SUPETAR

Splitsko-dalmatinska

PPO

05924

SUTIVAN

Splitsko-dalmatinska

PPO

04324

SVETA NEDELJA

Istarska

PPO

04286

SVETI FILIP I JAKOV

Zadarska

PPO

04316

SVETI LOVREČ

Istarska

PPO

04359

SVETVINČENAT

Istarska

PPO

04456

ŠKABRNJA

Zadarska

PPO

06319

TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA

Istarska

PPO

04545

TISNO

Šibensko-kninska

PPO

05754

TKON

Zadarska

PPO

05576

TOUNJ

Karlovačka

PPO

06262

TRIBUNJ

Šibensko-kninska

PPO

04600

TRILJ

Splitsko-dalmatinska

PPO

04634

TROGIR

Splitsko-dalmatinska

PPO

04685

UMAG – UMAGO

Istarska

PPO

04740

VELA LUKA

Dubrovačko-neretvanska

PPO

04928

VIS

Splitsko-dalmatinska

PPO

04979

VIŠNJAN – VISIGNANO

Istarska

PPO

04987

VIŽINADA – VISINADA

Istarska

PPO

05029

VODNJAN – DIGNANO

Istarska

PPO

05070

VRBNIK

Primorsko-goranska

PPO

05169

VRSAR – ORSERA

Istarska

PPO

05959

ZADVARJE

Splitsko-dalmatinska

PPO

05231

ZAŽABLJE

Dubrovačko-neretvanska

PPO

05282

ZMIJAVCI

Splitsko-dalmatinska

PPO

05304

ŽAKANJE

Karlovačka

PPO

05401

ŽUMBERAK

Zagrebačka

PPO

34 25.03.2015 Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima 34 25.03.2015 Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima