Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima

NN 35/2015 (27.3.2015.), Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

726

Na temelju članka 245. stavka 2. Zakona o nasljeđivanju (»Narodne novine«, broj 48/03., 163/03., 35/05., 127/13. i 33/15.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O DODJELJIVANJU OSTAVINSKIH PREDMETA U RAD JAVNIM BILJEŽNICIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se područja za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima.

Članak 2.

Sud će javnim bilježnicima sa sjedištem na području njegove nadležnosti ostavinske predmete povjeravati u rad prema područjima za dodjelu ostavinskih predmeta u rad određenim ovim Pravilnikom.

Područje za dodjelu ostavinskih predmeta čini područje općina/gradova/gradskih četvrti koje je ovim Pravilnikom za pojedino mjesto službenog sjedišta javnog bilježnika određeno kao područje za dodjelu ostavinskih predmeta u rad.

Članak 3.

Ako na pojedinom području za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima određenom ovim Pravilnikom javni bilježnik nije imenovan ili je imenovani javni bilježnik spriječen obavljati javnobilježničku službu, sud će ostavinske predmete dodijeliti u rad javnom bilježniku na drugom području vodeći računa o blizini mjesta prema kojem je zasnovana mjesna nadležnost suda za provođenje ostavinskog postupka i mjesta u kojem javni bilježnik ima sjedište.

Članak 4.

Raspored područja za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. travnja 2015.

Klasa: 011-01/15-01/37

Urbroj: 514-04-01-01-15-16

Zagreb, 26. ožujka 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

RASPORED PODRUČJA ZA DODJELU OSTAVINSKIH PREDMETA U RAD JAVNIM BILJEŽNICIMA

Općinski sud

Službeno sjedište javnog bilježnika

Područje za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima

Općinski sud u Bjelovaru

Bjelovar

Čazma

Općine: Ivanska, Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te gradovi: Bjelovar i Čazma.

Daruvar

Garešnica

Grubišno Polje

Pakrac

Općine: Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Končanica, Sirač, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac te gradovi: Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Lipik i Pakrac.

Križevci

Općine: Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec te Grad Križevci.

Općinski sud u Čakovcu

Čakovec

Mursko Središće

Prelog

Općine: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradovi: Čakovec, Mursko Središće i Prelog.

Općinski sud u Dubrovniku

Blato

Korčula

Općine: Blato, Lastovo, Lumbarda, Orebić, Smokvica, Trpanj i Vela Luka te Grad Korčula.

Dubrovnik

Općine: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston i Župa Dubrovačka te Grad Dubrovnik.

Metković

Ploče

Vrgorac

Općine: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje te gradovi: Metković, Opuzen, Vrgorac i Ploče.

Općinski sud u Gospiću

Gospić

Korenica

Otočac

Općine: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine te gradovi: Gospić i Otočac.

Općinski sud u Karlovcu

Duga Resa

Karlovac

Ozalj

Slunj

Općine: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Rakovica, Ribnik, Vojnić i Žakanje te gradovi: Duga Resa, Karlovac, Ozalj i Slunj.

Ogulin

Općine: Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradovi: Ogulin i Vrbovsko.

Općinski sud u Koprivnici

Đurđevac

Koprivnica

Općine: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac i Virje te gradovi: Đurđevac i Koprivnica.

Općinski sud u Osijeku

Beli Manastir

Darda

Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac te Grad Beli Manastir.

Donji Miholjac

Valpovo

Općine: Bizovac, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podravska Moslavina i Viljevo te gradovi: Belišće, Donji Miholjac i Valpovo.

Đakovo

Općine: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te Grad Đakovo.

Našice

Općine: Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška i Podgorač te Grad Našice.

Osijek

Općine: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka te Grad Osijek.

Općinski sud u Požegi

Požega

Općine: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika te gradovi: Kutjevo, Pleternica i Požega.

Općinski sud u Puli – Pola

Buje – Buie

Novigrad – Cittanova

Umag – Umago

Općine: Brtonigla –

Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole te gradovi: Buje – Buie, Novigrad – Cittanova i Umag – Umago.

Buzet

Općina: Lanišće te Grad Buzet.

Labin

Općine: Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja te Grad Labin.

Pazin

Općine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun – Montona, Sveti Petar u Šumi i Tinjan te Grad Pazin.

Poreč – Parenzo

Višnjan – Visignano

Općine: Funtana – Fontane, Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Sveti Lovreč, Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada i Vrsar – Orsera te Grad Poreč – Parenzo.

Pula-Pola

Općine: Barban, Fažana – Fasana, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat te gradovi: Pula – Pola i Vodnjan – Dignano.

Rovinj – Rovigno

Žminj

Općine: Bale-Valle, Kanfanar i Žminj te Grad Rovinj – Rovigno.

Općinski sud u Rijeci

Cres

Mali Lošinj

Gradovi: Cres i Mali Lošinj.

Crikvenica

Novi Vinodolski

Senj

Općina: Vinodolska općina te gradovi: Crikvenica, Novi Vinodolski i Senj.

Čavle

Kastav

Kostrena

Rijeka

Općine: Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo te gradovi: Bakar, Kastav, Kraljevica i Rijeka.

Delnice

Općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad te gradovi: Čabar i Delnice.

Krk

Omišalj

Općine: Baška, Dobrinj, Malinska – Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik te Grad Krk.

Lovran

Opatija

Općine: Lovran, Matulji i Mošćenička Draga te Grad Opatija.

Rab

Općina Lopar i Grad Rab.

Općinski sud u Sisku

Glina

Općine: Gvozd i Topusko te Grad Glina.

Hrvatska Kostajnica

Općine: Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica i Majur te Grad Hrvatska Kostajnica.

Kutina

Novska

Popovača

Općine: Jasenovac, Lipovljani i Velika Ludina te gradovi: Kutina, Novska i Popovača.

Petrinja

Sisak

Općine: Lekenik, Martinska Ves i Sunja te gradovi: Petrinja i Sisak.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Nova Gradiška

Općine: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje te Grad Nova Gradiška.

Slavonski Brod

Općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje te Grad Slavonski Brod.

Općinski sud u Splitu

Imotski

Općine: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci te Grad Imotski.

Kaštel Stari

Općine: Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac te Grad Kaštela.

Makarska

Općine: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi te Grad Makarska.

Omiš

Općine: Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje te Grad Omiš.

Sinj

Općine: Dicmo, Hrvace i Otok te gradovi: Sinj, Trilj i Vrlika.

Solin

Općine: Dugopolje, Klis i Muć te Grad Solin.

Split

Općine: Podstrana i Šolta te Grad Split.

Stari Grad

Općine: Jelsa i Sućuraj te gradovi: Hvar i Stari Grad.

Supetar

Općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan te Grad Supetar.

Trogir

Općine: Marina, Okrug i Seget te Grad Trogir

Vis

Gradovi: Komiža i Vis.

Općinski sud u Šibeniku

Drniš

Knin

Općine: Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Promina, Ružić i Unešić te gradovi: Drniš i Knin.

Šibenik

Vodice

Općine: Bilice, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno i Tribunj te gradovi: Skradin, Šibenik i Vodice.

Općinski sud u Varaždinu

Ivanec

Općine: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec te gradovi: Ivanec i Lepoglava.

Ludbreg

Općine: Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec te Grad Ludbreg.

Novi Marof

Općine: Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko te gradovi: Novi Marof i Varaždinske Toplice.

Varaždin

Općine: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica te Grad Varaždin.

Općinski sud u Velikoj Gorici

Ivanić Grad

Općine: Kloštar Ivanić i Križ te Grad Ivanić-Grad

Velika Gorica

Općine: Kravarsko, Orle i Pokupsko te Grad Velika Gorica.

Vrbovec

Općine: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec te Grad Vrbovec.

Općinski sud u Virovitici

Orahovica

Slatina

Općine: Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci te gradovi: Orahovica i Slatina.

Pitomača

Virovitica

Općine: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica te Grad Virovitica.

Općinski sud u Vukovaru

Ilok

Vukovar

Općine: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja te gradovi: Ilok i Vukovar.

Otok

Vinkovci

Općine: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci te gradovi: Otok i Vinkovci.

Županja

Općine: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar i Vrbanja te Grad Županja.

Općinski sud u Zadru

Benkovac

Općine: Jasenice, Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci te gradovi: Benkovac i Obrovac.

Biograd na Moru

Općine: Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov i Tkon te Grad Biograd na Moru.

Pag

Općine: Kolan i Povljana te gradovi: Novalja i Pag.

Zadar

Općine: Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji te gradovi: Nin i Zadar.

Općinski građanski sud u Zagrebu

Dugo Selo

Sesvete

Sveti Ivan Zelina

Gradska četvrt Grada Zagreba: Sesvete, općine: Bedenica, Brckovljani i Rugvica te gradovi: Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina.

Črnomerec

Donja Dubrava

Donji Grad

Gornja Dubrava

Gornji Grad – Medveščak

Maksimir

Peščenica – Žitnjak

Podsljeme

Podsused – Vrapče

Stenjevec

Trešnjevka – jug

Trešnjevka – sjever

Trnje

Gradske četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji Grad, Gornja Dubrava, Gornji Grad – Medveščak, Maksimir, Pešćenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever i Trnje.

Općinski sud u Novom Zagrebu

Brezovica

Novi Zagreb – istok

Novi Zagreb – zapad

Gradske četvrti Grada Zagreba: Brezovica, Novi Zagreb – istok i Novi Zagreb – zapad.

Jastrebarsko

Pisarovina

Općine: Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak te Grad Jastrebarsko.

Samobor

Sveta Nedelja

Općina Stupnik te gradovi: Samobor i Sveta Nedelja.

Zaprešić

Općine: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća te Grad Zaprešić.

Općinski sud u Zlataru

Donja Stubica

Oroslavje

Općine: Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice te gradovi: Donja Stubica i Oroslavje.

Klanjec

Općine: Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela te Grad Klanjec.

Krapina

Općine: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj te Grad Krapina.

Pregrada

Općine: Desinić i Hum na Sutli te Grad Pregrada.

Zabok

Općine: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće te Grad Zabok.

Zlatar

Općine: Budinščina, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica te Grad Zlatar.

35 27.03.2015 Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima 35 27.03.2015 Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima 35 27.03.2015 Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima