Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

NN 36/2015 (30.3.2015.), Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

36 30.03.2015 Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

HRVATSKI SABOR

734

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O USKRATI ISPLATE POJEDINIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Proglašavam Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. ožujka 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/32
Urbroj: 71-05-03/1-15-2
Zagreb, 27. ožujka 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O USKRATI ISPLATE POJEDINIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Ovim se Zakonom, zbog promijenjene gospodarske situacije, za 2015. godinu uskraćuje isplata pojedinih materijalnih prava koja su za zaposlene u javnim službama ugovorena kolektivnim ugovorima ili drugim sporazumima čiji je potpisnik Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Zaposlenima u javnim službama uskraćuje se pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2015. godinu.

(2) Zaposlenima u javnim službama uskraćuje se pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane, odnosno božićnice za 2015. godinu.

Članak 3.

Na prava iz članka 2. ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 9. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/40
Zagreb, 27. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.