Odluka o imenovanju povjerenice Predsjednice Republike Hrvatske za zviždače

NN 36/2015 (30.3.2015.), Odluka o imenovanju povjerenice Predsjednice Republike Hrvatske za zviždače

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

739

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 6. Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15), donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU POVJERENICE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZVIŽDAČE

VESNA BALENOVIĆ imenuje se povjerenicom Predsjednice Republike Hrvatske za zviždače.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/15-01/38

Urbroj: 71-05-03/1-15-1

Zagreb, 23. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.