Odluka o razrješenju pročelnika Odjela za tehničke i pomoćne poslove

NN 36/2015 (30.3.2015.), Odluka o razrješenju pročelnika Odjela za tehničke i pomoćne poslove

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

740

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 32. Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PROČELNIKA ODJELA ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

MILODRAG PRALAS razrješuje se dužnosti pročelnika Odjela za tehničke i pomoćne poslove, na osobni zahtjev.

Ova Odluka stupa na snagu dana 24. ožujka 2015. godine.

Klasa: 080-02/15-01/39

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 23. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.