Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra financija

NN 36/2015 (30.3.2015.), Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

744

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNICE MINISTRA FINANCIJA

Razrješuje se dr. sc. ŽANA PEDIĆ dužnosti pomoćnice ministra financija.

Klasa: 080-02/15-02/50

Urbroj: 5030115/1-15-02

Zagreb, 26. ožujka 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.