Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra financija - ravnateljice Porezne uprave u Ministarstvu financija

NN 36/2015 (30.3.2015.), Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra financija - ravnateljice Porezne uprave u Ministarstvu financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

747

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 7. stavka 3. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 148/2013 i 141/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POMOĆNICE MINISTRA FINANCIJA – RAVNATELJICE POREZNE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANCIJA

Imenuje se JASNA KROPF pomoćnicom ministra financija – ravnateljicom Porezne uprave u Ministarstvu financija.

Klasa: 080-02/15-01/56

Urbroj: 5030115/1-15-02

Zagreb, 26. ožujka 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.