Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

NN 36/2015 (30.3.2015.), Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

748

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), članka 56. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

Imenuje se DARKO BANIĆ predstojnikom Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, na razdoblje od četiri godine.

Klasa: 080-02/15-01/51

Urbroj: 5030115/1-15-02

Zagreb, 26. ožujka 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.