Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

NN 36/2015 (30.3.2015.), Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

36 30.03.2015 Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

755

Na temelju članka 92. stavka 1. Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj: 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11 i 76/13) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŽALBENIH VIJEĆA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

I.

Ovom Odlukom imenuje se Andrej Matijević, dipl. iur., za predsjednika Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva.

II.

Zamjenicom predsjednika Žalbenih vijeća za područje patenata i topografija poluvodičkih proizvoda imenuje se mr. sc. Jela Bolić, dipl. ing.

III.

Zamjenikom predsjednika Žalbenih vijeća za područje žigova, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka podrijetla imenuje se Željko Mršić, dipl. iur.

IV.

Za članove Žalbenih vijeća za područje patenata i topografija poluvodičkih proizvoda imenuju se:

– Kamelija Parać, dipl. iur.,

– Draženka Deladio, dipl. iur.,

– Gordana Ricijaš, dipl. ing.,

– Martina Bogović, dipl. ing.,

– Tihomir Dragun, dipl. ing.,

– Maja Sorić, dipl. ing.,

– Rene Kajp, dipl. ing.

V.

Za članove Žalbenih vijeća za područje žigova, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla imenuju se:

– Kamelija Parać, dipl. iur.,

– Draženka Deladio, dipl. iur.,

– Gorana Aralica Martinović, dipl. iur.,

– Katarina Kompari, dipl. iur.,

– Tomislava Furčić, dipl. iur.,

– Vanja Caratan Krenedić, dipl. iur.,

– Tomislav Nagy, dipl. iur.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/15-02/00021

Urbroj: 533-28-15-0002

Zagreb, 17. ožujka 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.