Dopuna Popisa pravih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

NN 36/2015 (30.3.2015.), Dopuna Popisa pravih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

757

Na temelju članka 29.b stavka 6. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« br. 174/2004, 79/2007, 38/2009 i 127/2010) Državna uprava za zaštitu i spašavanje objavljuje

DOPUNU POPISA

PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Red.
broj

Naziv i sjedište pravne osobe

Vremensko razdoblje na
koje je suglasnost izdana

Grupa poslova

1.

TEHNOZAŠTITA d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 10

18. 9. 2014. – 18. 9. 2017.

I. i II.

2.

Braniteljska zadruga AKTIVAN ŽIVOT, Ivankovo, Gorjani 151

18. 9. 2014. – 18. 9. 2017.

I. i II.

3.

KONSPEKT-sigurnost d.o.o., Zagreb, Hrelićka zavrtnica 11

18. 9. 2014. – 18. 9. 2017.

I.

4.

ZITEL d.o.o., Zagreb, Peruanska 14

18. 9. 2014. – 18. 9. 2017.

I.

Ovom dopunom Popis pravnih osoba kojima je suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja (»Narodne novine« br. 70/14) dopunjen je i usklađen sa stanjem u 2014. godini.

Klasa: 011-03/15-01/01

Urbroj: 543-01-08-01-15-1

Zagreb, 24. ožujka 2015.

Ravnatelj
dr. sc. Jadran Perinić, v. r.

36 30.03.2015 Dopuna Popisa pravih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja 36 30.03.2015 Dopuna Popisa pravih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja