Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 36/2015 (30.3.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

758

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 81. izvanrednoj sjednici održanoj 27. ožujka 2015. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 156/13., 11/14., 12/14., 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14. i 25/15.) u članku 4. stavku 4. iz riječi: »djelatnosti« dodaju se riječi: »i/ili provoditelje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja«.

Članak 2.

U članku 63. stavku 2. u Tablici »I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija« iza šifre OM097 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

OM096

Vođenje panela dermatitisa kod djece

P

0,1

«.

Članak 3.

U članku 70. stavku 2. u Tablici »DTP I razine – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i /ili dodatna edukacija« iz šifre PD172 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

PD173

Vođenje panela dermatitisa kod djece

P

0,1

«.

Članak 4.

Tablica iz članka 72. stavka 2. mijenja se i glasi:

»

Redni broj

QI

Opis

Obuhvat

Vrednovanje novčanog iznosa u %

1

Postotak prvih sistematskih pregleda dojenčeta do 2. mjeseca života

Dojenčad u skrbi (koji imaju MBO) do 2 mjeseca života imaju zabilježen DTP – PD163

70%

25%

2

Panel rasta i uhranjenosti djeteta

Prati se mjesečno

Prosječno jedan panel mjesečno

30%

3

Panel dermatitisa kod djece

Prati se mjesečno

Prosječno jedan panel mjesečno

30%

4

PD042

Sudjelovanje u radu peer grupe

Jednom mjesečno/10 godišnje

15%

«.

Članak 5.

U članku 77. stavku 1. u Tablici »I. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema« šifra GI104 i šifra GI054 mijenja se i glasi:

»

GI104

Ultrazvuk dojke*

P

2,11

GI054

Vođenje panela trudnice*

P

0,10

«.

Članak 6.

Tablica iz članka 79. stavka 2. mijenja se i glasi:

»

Redni broj

QI

opis

Obuhvat

Vrednovanje novčanog iznosa u %

1

Kod žena starijih od 50 g. koje su se javile na preglede napravljena TVS

uz GI001 zabilježen GI101

50%

40%

2

Kod žena do 30 g. koje su se u toj godini javile na pregled provedeno savjetovanje o kontracepciji ili savjetovanje o začeću

uz GI001 zabilježen GI007 ili GI 008 ili GI056

60%

20%

3

Panel trudnice

Uz GI054 zabilježen GI004 ili GI005 ili GI006

70%

30%

4

GI055

Sudjelovanje u radu peer grupe

Jednom mjesečno/10 puta godišnje

10%

«.

Članak 7.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa: AL001, AL007, CT003, CT007, DB002, DB003, DB004, DV001, DV002, DV006, DV008, GE020, GE021, GE039, KD017, KD019, KR014, KR018, LB519, LB520, LB674, LB837, LC001, LC002, LC003, LC004, LC005, LC006, LC007, LC008, LC009, LC010, LC011, LC012, LC013, LC014, LC015, LC016, LC017, LC018, LC019, LC020, LC021, LC023, LC024, LC025, LC026, LC028, LC029, LC030, LC031, LC032, LC033, LC034, LC035, LG143, LK018, LP001, LP002, LP003, LP004, LP005, LP006, LP007, LP008, LP009, LP010, LP011, LP012, LP015, LP016, LP020, LT001, LT014, LT017, LT018, NR009, NR017, OR001, OR002, OR003, OR004, OR005, OR045, PE010, PE011, PE034, PE035, PE040, PE067, PE068, PP006, PP007, PP008, PP009, PU002, PU006, PU042, RD001, RD002, RD023, SK001, SK002, SK012, SK051, SK070, SK098, SK099, SK100, SK101, SK102, SK103, SK104, SK106, SK107, TM010, UZ003, UL030, ZS027 mijenjaju se i glase:

»

Šifra DTP-a

Naziv DTP-a

Opis DTP-a

Koeficijent

Cijena*

AL001

Kožni alergijski testovi za odredjivanje preosjetljivosti s brzom reakcijom (9)

Ubodni prick test ili intradermalni test. Uključuje testiranje sa setom alergijskih ekstrakata, očitovanje i vrednovanje testova.

3,26

717,20

AL007

Kožni alergijski testovi za određivanje kontaktne preosjetljivosti, test lijepljenjem (9)

Uključuje testiranje sa setom standardnih i profesionalnih alergena te očitavanje testova.

3,88

853,60

CT003

CT kolonoskopija (1,4,5,11)

Postupak u općoj anesteziji se obračunava dodatno. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom.

8,77

1.929,40

CT007

Stereotaksijska biopsija

Uključuje i eventualnu prisutnost specijalista citologa. Uključuje mamografiju/dijaskopiju i iglu.

8,52

1.874,40

DB002

Dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja (11)

Uključuje: određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj bolesnik mora ostati najmanje 6 sati; po određenom zahvatu ili pretrazi, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RR, otkucaj, disanje). Ne uključuje dnevni smještaj.

3,29

723,80

DB003

Duševna dnevna opskrba (11)

Uključuje određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj bolesnik mora ostati najmanje 6 sati, obuhvaća kombinaciju bioloških, socioterapijskih i jednostavnih psihoterapijskih metoda prema programu dnevne bolnice, suportivnu i individualnu psihoterapiju, metode relaksacije, radnu terapiju i socioterapiju programiranu na određeni dio dana. Pri tome opskrba nije uvjetovana bolničkim liječenjem. Uključuje sve terapijske postupke vezane uz liječenje osnovne bolesti. Ne uključuje dnevni smještaj.

3,26

717,20

DB004

Dnevna bolnička opskrba djeteta (11)

Uključuje određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj bolesnik mora ostati najmanje 6 sati, po određenom zahvatu ili pretrazi, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RR, otkucaj, disanje). Ne uključuje dnevni smještaj. Uključuje edukacijsko rehabilitacijsku i radno terapijsku intervenciju u obnavljanju/uspostavljanju/održavanju komponenti i vještina za izvođenje aktivnosti dnevnog života i ostalu terapiju predškolskog i školskog djeteta prema osnovnom programu dnevne bolnice. Kod predškolskog djeteta osnovni program neurorazvojne terapije ne uključuje logopedsku terapiju i senzoričku integraciju, a kod školskog djeteta logopedsku terapiju i individ. terapiju na računalnim programima za trening aktivnosti dnevnog života (ZS043).

5,09

1.119,80

DV001

Elektrokoaagulacija/Ekskohleacija kožnih promjena do pet lezija kože (9)

Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja.

0,73

160,60

DV002

Elektrokoaagulacija/Ekskohleacija više od pet lezija kože (9)

Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta lezije liječenja.

1,10

242,00

DV006

PUVA kupka (9)

 

1,74

382,80

DV008

Digitalni trihogram sa softverskom analizom

 

1,85

407,00

GE020

Dilatacije malignih stenoza kolona balon dilatatorom ili Savaryevim dilatatorom (15)

Dilatacija ahalazije neekspanzivnim balon dilatatorima, benignih i malignih stenoza jednjaka po Savaryju i TTS balonom. Ne uključuje endoskopiju, dilataciju, trošak ugradbenog materijala i balon dilatatora.

2,01

442,20

GE021

Endoskopsko umetanje stenta u jednjak (11)

Ne uključuje endoskopiju

1,54

338,80

GE039

Perkutana citološka punkcija jetre i/ili okolnih organa

Uključuje: perkutanu citološku punkciju lezija (tumora) ili kolekcija u abdomenu pod kontrolom UZV-a u svrhu dobivanja citološke dijagnoze

2,19

481,80

KD017

Koronarografija (2)

Uključuje sve troškove dijagnostičko-terapijskih postupaka, lijekove, materijale i dnevnu bolnicu.

162,98

35.855,60

KD019

Perkutana koronarna intervencija (PCI)

 

203,12

44.686,40

KR014

Previjanje ulkusa

Ne može se obračunati uz drugo kirurško zbrinjavanje. Ne uključuje obloge.

1,67

367,40

KR018

Dijatermija teleangiektazija

U bolničkom SKZZ-u, samo uz medicinsku indikaciju.

1,21

266,20

LB519

Acetaminofen – kvantitativno

 

5,71

1.256,20

LB520

Salicilati – kvantitativno

 

5,71

1.256,20

LB674

Kloridi – znoj

Ne uključuje jednokratnu elektrodu za mjerenje provodljivosti

1,02

224,40

LB837

Triptaza

 

2,68

589,60

LC001

Diferencijalna krvna slika (mikroskopski) citomorfološki

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,05

231,00

LC002

Citološka analiza koštane srži

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

2,17

477,40

LC003

Kvantitativna citomorfološka analiza koštane srži (mijelogram)

Uključuje kvantitativnu analizu već obojanog uzorka koštane srži i nalaz liječnika specijalista citologa

2,17

477,40

LC004

Citološka analiza punktata (do tri preparata jedne lezija)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,48

325,60

LC005

Citološka analiza punktata dobivenih pri endoskopskom UZV-u i procjena uzorka na licu mjesta brzim bojenjem

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista

3,79

833,80

LC006

Citološka analiza punktata (4 i više preparata jedne lezije)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa

2,41

530,20

LC007

Citološka analiza uzorka otiska bioptata

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa

1,72

378,40

LC008

Procjena citološkog uzorka na licu mjesta brzim bojenjem (ROSE)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i procjenu uzorka

1,39

305,80

LC009

Citološka analiza tekućih uzoraka (do tri preparata)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa, ne uključuje kvantitativnu analizu

2,28

501,60

LC010

Citološka obrada i analiza tekućih uzoraka, uključujući obradu u Cytolitu (tekućina za ispiranje viška eritrocita)

Uključuje pripremu, bojenje i mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu doktora specijalista citologa – veza na šifru DTP-a LH051

2,34

514,80

LC011

Citomorfološko diferenciranje stanica (kvantitativna analiza) u tekućim citološkim uzorcima

Uključuje kvantitativnu analizu već obojanog uzorka likvora, zglobne tekućine, ascitesa, pleuralnog izljeva i sl. (analiziranje stanica) i nalaz liječnika specijaliste citologa

1,32

290,40

LC012

Citološka analiza sekreta dojki (tri uzorka) iz jedne dojke

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

2,49

547,80

LC013

Citološka analiza urina (tri uzorka)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

2,71

596,20

LC014

Citološka analiza sputuma (tri uzorka)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

2,49

547,80

LC015

Citološka analiza direktnog uzorka endometrija (aspirat, četkica i sl.)

Uključuje standardnu pripreme, bojenje, mikroskopski pregled citotehnologa, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijaliste citologa – veza na šifru DTP-a LC019

1,97

433,40

LC016

Citološka analiza direktnog uzorka endometrija (aspirat, četkica i sl.) + obrada uzorka u Cytolitu

Uključuje standardnu pripremu + obradu uzorka u Cytolitu, mikroskopski pregled citotehnologa, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijaliste citologa – veza na šifru DTP-a LC019

2,73

600,60

LC017

Citološka analiza obriska intrauterinog sredstva

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa

1,29

283,80

LC018

Citološka analiza svakog sljedećeg uzorka (više od tri uzorka jedne lezije)

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa. Odnosi se na dodatne citološke uzorke tekućih uzoraka, urina, sekreta dojke, sputuma i sl.

0,71

156,20

LC019

Citološka analiza briseva sluznice/skarifikata kože

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,81

398,20

LC020

Citološka analiza briseva tijekom endoskopije

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu doktora specijalista citologa – veza na šifru DTP-a LC019

2,37

521,40

LC021

Citološka analiza obriska vulve

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopski pregled citotehnologa, mikroskopsku analizu i nalaz doktora spec citologa – veza na šifru DTP-a LC023

1,75

385,00

LC023

Citološka analiza vrata maternice – Papa test u dijagnostici, praćenju ili pozitivan na intraepitelnu ili invazivnu leziju

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,10

242,00

LC024

Citološka analiza vrata maternice – Papa test u dijagnostici, praćenju ili pozitivan na intraepitelnu ili invazivnu leziju, apliciran na dva ili tri stakalca

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

1,97

433,40

LC025

Citološka analiza nativnog i vitalno obojenog preparata

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa i/ili mikroskopsku analizu doktora specijalista citologa. Uključuje procjenu adekvatnosti uzoraka na mjestu uzimanja (ROSE)

0,68

149,60

LC026

Test kristalizacije vaginalnog sekreta

Uključuje pripremu materijala, analizu citotehnologa i potvrdu liječnika specijalista citologa

0,62

136,40

LC028

Tekućinska citologija za citološke uzorke izuzev Papa testa

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopski pregled citotehnologa i mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa za sve citološke materijale osim Papa testa

3,20

704,00

LC029

Citokemijska analiza – do 3 reakcije

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

3,96

871,20

LC030

Citokemijska analiza – 4 ili više reakcija

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

6,03

1.326,60

LC031

Imunocitokemijska analiza – do 3 protutijela

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

5,52

1.214,40

LC032

Imunocitokemijska analiza 4 i 5 preparata/protutijela

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz doktora specijalista citologa

8,45

1.859,00

LC033

Imunocitokemijska analiza 6 i više preparata/protutijela

Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu i nalaz liječnika specijalista citologa

9,84

2.164,80

LC034

Procjena i označavanje citoloških materijala za molekularnu analizu

Makroskopski i mikroskopski pregled doktora specijalista

1,32

290,40

LC035

Konzilijarno stručno mišljenje spec. citologa

Supervizija – drugo mišljenje spec. citologa, uključuje mikroskopsku analizu (veza na šifru SK082)

1,65

363,00

LG143

Dijagnostika UPD-a primjenom mikrosatelitnih lokusa

 

4,93

1.084,60

LK018

D-dimeri

 

1,67

367,40

LP001

Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 2, s 1 ili više blokova tkiva

Uključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop

3,80

836,00

LP002

Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 3, s do 3 bloka tkiva

Uključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop

5,35

1.177,00

LP003

Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 3, s 4 ili više blokova tkiva

Uključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop

6,16

1.355,20

LP004

Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 4, s 3 bloka tkiva

Uključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop

7,63

1.678,60

LP005

Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 4, s 4 ili više blokova tkiva

Uključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop

9,37

2.061,40

LP006

Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 5, s do 4 bloka tkiva

Uključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop

10,80

2.376,00

LP007

Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 5, s 5 ili više blokova tkiva

Uključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop

12,09

2.659,80

LP008

Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 6, s do 12 blokova tkiva

Uključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop

17,06

3.753,20

LP009

Pregled uzoraka biopsije razine složenosti 6, s 13 ili više blokova tkiva

Uključuje: disekciju uzorka, potpunu obradu tkiva, bojenje HE, svjetlosni mikroskop

23,02

5.064,40

LP010

Imunohistokemijski pregled uzoraka biopsije, do 3 preparata

Uključeni: tumorski receptori; hormonski receptori; antitijela za tkivne antigene; biljezi mijelo i limfoproliferativnih bolesti

4,68

1.029,60

LP011

Imunohistokemijski pregled uzoraka biopsije, 4 ili 5 preparata

Uključeni: tumorski receptori; hormonski receptori; antitijela za tkivne antigene; biljezi mijelo i limfoproliferativnih bolesti

7,41

1.630,20

LP012

Imunohistokemijski pregled uzoraka biopsije, 6 i više preparata

Uključeni: tumorski receptori; hormonski receptori; antitijela za tkivne antigene; biljezi mijelo i limfoproliferativnih bolesti

10,49

2.307,80

LP015

Histokemijski pregled uzoraka biopsije s do 3 preparata

Metode za vezivno tkivo; metode za mišićno tkivo; metode za intercitoplazmatsku granulu; metode za jezgrine elemente i hematopoetske stanice; metode za masti i lipide; metode za ugljikohidrate i mukoproteine; metode za pigmente i minerale;metode za živčane stanice i neurofilamente; metode gljivice, bakterije i inkluziona tjelešca

2,11

464,20

LP016

Histokemijski pregled uzoraka biopsije s 4 i više preparata

Metode za vezivno tkivo; metode za mišićno tkivo; metode za intercitoplazmatsku granulu; metode za jezgrine elemente i hematopoetske stanice; metode za masti i lipide; metode za ugljikohidrate i mukoproteine; metode za pigmente i minerale;metode za živčane stanice i neurofilamente; metode gljivice, bakterije i inkluziona tjelešca

3,68

809,60

LP020

Pregled bioptata oba sjemenika radi IVF postupka

Uključuje: izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove, »scoring«, mišljenje i pohranu

26,31

5.788,20

LT001

Krvna grupa

Uključuje pregledne testove imunizacije i određivanje nejasnih krvnih grupa

4,02

884,40

LT014

Indirektni antiglobulinski test (Indirektni Coombsov test – test senzibilizacije)

Ne može se fakturirati uz LT001

1,59

349,80

LT017

Križna proba – 1 doza

 

3,49

767,80

LT018

Križna proba – više doza

 

5,80

1.276,00

NR009

Somatosenzorni evocirani potencijali – SSEP

Može se obračunati jednom za gornje i/ili jednom za donje ekstremitete.

1,13

248,60

NR017

EMNG s polielektromiografijom sfinktera

Uključuje orijentacijski pregled. Uključuje PE012. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda.

4,01

882,20

OR001

Endoskopija orofarinksa

Uključuje lokalnu anesteziju

1,50

330,00

OR002

Endoskopija nosa

Uključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunti uz OR005.

2,15

473,00

OR003

Laringoskopija rigidnim ili fleksibilnim endoskopom

Uključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz OR001.

2,52

554,40

OR004

Traheoskopija rigidnim ili fleksibilnim endoskopom

Uključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz OR001, OR003.

2,77

609,40

OR005

Nazofaringoskopija rigidnim ili fleksibilnim endoskopom

Uključuje lokalnu anesteziju.

2,59

569,80

OR045

Sinusoskopija (dijagnostička) paranazalnih sinusa

 

16,38

3.603,60

PE010

EMNG djeteta do 4 godine

Uključuje orijentacijski pregled. Uključuje PE012. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda.

8,13

1.788,60

PE011

EMNG djeteta starijeg od 4 godine i odrasle osobe s nasljednim neuromuskularnim bolestima

Uključuje orijentacijski pregled. Samo u referalnom centru za odrasle osobe. Uključuje PE012. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda.

7,41

1.630,20

PE034

Inhalacijska terapija djeteta

Ne može se obračunati u dnevnoj bolnici i u JDK.

2,12

466,40

PE035

Fizikalna terapija djece individualna – pedijatrijska pulmologija

 

1,13

248,60

PE040

Fetalna ehokardiografija

Po plodu. Uključuje analizu fetomateralne cirkulacije. Uz medicinsku indikaciju ne uključuje PE070.

4,50

990,00

PE067

Invazivni monitorski nadzor vitalnih funkcija djeteta

Središnji venski tlak, EKG, respiracija, invanzivni aretrijski tlak s uvođenjem katetera i monitoring u dnevno bolničkoj opskrbi

16,00

3.520,00

PE068

Neinvanzivni monitorski nadzor vitalnih funkcija kod djeteta

Pulsna oksimetrija, EKG, neinvanzivni arterijski tlak i monitoring u dnevnoj bolničkoj opskrbi

3,30

726,00

PP006

Konzultacija u djelatnosti psihijatrije

Konzultacija na traženje CZSS, odgojne ustanove, sudova osnovom uputnice izabranog doktora. Provodi doktor specijalist psihijatar u suradnji s kliničkim psiholog/psiholog, radni terapeut, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, socijalni radnik. Isključuje konzultaciju na traženje drugog spcijaliste.

2,60

572,00

PP007

Timska konzultacija proširena (9)

Provodi dr. specijalist ili subspec. i suradnici: klinički psiholog/psiholog, radni terapeut, socijalni pedagog, logoped, ed. rehabilitator, socijalni radnik i medicinska sestra. Uključuje pisani nalaz konzultacije. Samo u visokospecijaliziranim ustanovama i klinikama. Najmanje tri VSS i dr. spec.

2,50

550,00

PP008

Timska konzultacija više psihijatara i suradnika, proširena (9)

Uključuje više psihijatara, psihologa, radnog terapeuta, socijalnog pedagoga, logopeda, edukacijskog rehabilitatora, socijalnog radnika. Samo za potrebe vještačenja i odluke o daljnjem liječenju. Uključuje pisanu ekspertizu. Samo u visokospecijaliziranim ustanovama i klinikama. Obračunava se po pacijentu. Najmanje tri dr. spec. i VSS.

8,19

1.801,80

PP009

Timska konzultacija proširena s ekspertizom kod sumnje na izloženost kompleksnoj psihološkoj traumi djeteta

Provodi dr.specijalist ili subspec. dječje/adolescentne psihijatrije i suradnici: klinički psiholog/psiholog, radni terapeut, pedijatar, socijalni pedagog, logoped, ed. rehabilitator, socijalni radnik i medicinska sestra. Uključuje pisani nalaz konzultacije. Samo u visokospecijaliziranim ustanovama i klinikama. Najmanje tri VSS i dr. spec.

7,94

1.746,80

PU002

Spirometrija s farmakodinamskim testom

Uključena spirometrija prije i nakon primjene lijeka. Uključuje lijekove za testiranje i potrošni materijal. Ne može se obračunati uz PU001.

2,62

576,40

PU006

Tjelesna pletizmografija s farmakodinamskim testom

Uključena spirometrija prije i nakon primjene lijeka. Uključuje lijekove i potrošni materijal tijekom testa. Uključuje mjerenje kapaciteta i otpora dišnih puteva. Ne uključuje difuzijski kapacitet pluća.

2,90

638,00

PU042

Vježbe disanja, pumološka terapija

Po pacijentu, po dolasku

0,50

110,00

RD001

Skeletna radiografija (jedan smjer)

Kontrast i svi troškovi uključeni u cijenu

0,85

187,00

RD002

Skeletna radiografija (dva smjera)

Kontrast i svi troškovi uključeni u cijenu

1,21

266,20

RD023

Mamografija obje dojke u dva smjera/tomosinteza

Uključuje očitanje snimki i pisanje nalaza

2,51

552,20

SK001

Prvi pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista ili doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista

Pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode specifične za struku (otoskopiju, rinoskopiju, orofaringoskopiju, indirektnu laringoskopiju (zrcalom), endoskopiju faringsa, pregled u spekulima, kolposkopiju, digitorektalni pregled i sl.), analizu i vođenje medicinske dokumentacije i savjetovanje. Pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista uključuje dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.). Uključuje očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka i druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku. Prvi specijalistički/subspecijalistički pregled uključuje malo previjanje, davanje injekcija, skrb manje rane, sitne kirurške zahvate i druge jednostavne neinvazivne postupke. Ponovno se može obračunati za istog pacijenta za istu kategoriju bolesti po isteku 6 mjeseci od prethodnog pregleda (prvog ili kontrolnog).

1,83

402,60

SK002

Kontrolni pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista ili doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista

Pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista uključuje uzimanje anamneze, dijagnostičke metode specifične za struku (otoskopiju, rinoskopiju, orofaringoskopiju, indirektnu laringoskopiju (zrcalom), endoskopiju faringsa, pregled u spekulima, kolposkopiju, digitorektalni pregled i sl.), analizu i vođenje medicinske dokumentacije i savjetovanje. Pregled doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista uključuje dijagnostičke metode pregleda zubi i sluznice usne šupljine specifične za struku (test vitaliteta zuba, oralne kliničke testove, gingivalni indeks, test vitopresije, određivanje i zapis paradontnog statusa i sl.). Uključuje očitanje svih snimki čeljusti i zuba te nalaza izvršenih dijagnostičkih postupaka i druge jednostavne neivazivne postupke specifične za struku. Prvi specijalistički/subspecijalistički pregled uključuje malo previjanje, davanje injekcija, skrb manje rane, sitne kirurške zahvate i druge jednostavne neinvazivne postupke.

1,21

266,20

SK012

Ekspertiza specijalističkog tima – ostali članovi dr. spec.

Provodi se samo na zahtjev za ekspertizom s opsežnim stručnim mišljenjem o tijeku i rezultatima liječenja određenog zdravstvenog stanja osigurane osobe, unutar prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ili za potrebe HZZO-a.
Može se obračunati jednom po pacijentu po dijagnozi. Samo u KB, KBC ili specijaliziranim ustanovama.

2,13

468,60

SK051

Mehanička ventilacija asistirana/kontrolirana

 

0,36

79,20

SK070

Preanestezijsko ocjenjivanje

Uključuje kompletni pregled liječnika specijalista s ocjenom operativne sposobnosti bolesnika, odnosno, kompletnu obradu bolesnika u anesteziološkoj ambulanti i savjetovanje

2,42

532,40

SK098

Uzimanje eksfolijativnog materijala

Uključuje orijentacijski pregled doktora specijalista citologa, uzimanje brisa, sekreta, skarifikata i sl.

1,06

233,20

SK099

Citološka (dijagnostička) punkcija organa (do tri punkcije različitih lezija)

Uključuje orijentacijski pregled

1,37

301,40

SK100

Citološka (dijagnostička) punkcija organa (četvrta i svaka sljedeća punkcija)

Uključuje pregled

0,60

132,00

SK101

Citološka punkcija površno smještenih organa pod kontrolom UZV ili Rtg ili CT (do tri punkcije-uzorka različitih lezija)

Uključuje pripremu bolesnika, izvođenje punkcije i/ili prisustvo punkciji doktora specijalista citologa uz procjenu i rukovanje materijalom.

2,02

444,40

SK102

Četvrta i svaka sljedeća punkcija površno smještenih organa (uzorak) pod kontrolom UZV ili Rtg ili CT

Uključuje pripremu bolesnika, izvođenje punkcije i/ili prisustvo punkciji doktora specijalista citologa uz procjenu i rukovanje materijalom.

0,70

154,00

SK103

Citološka punkcija koštane srži i limfnog čvora kod odraslog

Uključuje pripremu bolesnika, iglu za punkciju, postupak punkcije i rukovanje materijalom

4,02

884,40

SK104

Punkcija koštane srži odraslog bolesnika

Uključuje pripremu bolesnika, iglu za punkciju, postupak punkcije i rukovanje materijalom

3,56

783,20

SK106

Citološka punkcija duboko smještenih organa pod kontrolom UZV ili Rtg ili CT ili endoskopskog UZV-a (do tri punkcije-uzorka različitih lezija)

Uključuje pripremu bolesnika, izvođenje punkcije ili prisustvo doktora specijalista citologa uz procjenu i rukovanje materijalom. Ne uključuje iglu za punkciju.

2,33

512,60

SK107

Četvrta i svaka sljedeća punkcija duboko smještenih organa (uzorak) pod kontrolom UZV ili Rtg ili CT ili endoskopskog UZV-a

Uključuje pripremu bolesnika, izvođenje punkcije ili prisustvo doktora specijalista citologa uz procjenu i rukovanje materijalom. Ne uključuje iglu za punkciju.

0,96

211,20

TM010

Telecitologija

 

1,42

312,40

UZ003

UZV/doppler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremiteta

Može se obračunati jednom za arterije i jednom za vene

2,36

519,20

UL030

Transuretralno čišćenje mjehura.Transuretralna litotripsija

Evakuacija krvnih ugrušaka, odstranjivanje kamena ili stranih tijela. Uključena hemostaza.

9,13

2.008,60

ZS027

Posebni postupci u logopedskoj terapiji (9)

Provodi logoped s dodatnom edukacijom (Bobath, senzorička inegracija, verbotonalna edukacija i dr.).

2,36

519,20

«.

Ispod Tablice 2.2. tekst pod oznakom: »(2)« mijenja se i glasi:

»(2) Uključuje dnevni smještaj.«.

Članak 8.

Tablica 3.1. iz članka 102. mijenja se i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2015. godine.

Klasa: 025-04/15-01/71

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 27. ožujka 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

Tablica 3.1. Cijene dijagnostičko-terapijskih skupina – DTS – bolnička zdravstvena zaštita

Šifra DTS-a

Naziv DTS-a

Koeficijent

Cijena*/**

1

2

3

4

901Z

Ekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,95

17.812,50

902Z

Neekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,62

11.625,00

903Z

Nadomjesni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,71

13.312,50

960Z

Ne može se grupirati

0

-

961Z

Neprihvatljiva glavna dijagnoza

0

-

963Z

Novorođenačka dijagnoza neusklađena s dobi/masom

0

-

A01Z

Transplantacija jetre

30,75

576.562,50

A03Z

Transplantacija pluća ili srca i pluća

38,19

716.062,50

A05Z

Transplantacija srca

28,73

538.687,50

A06Z

Traheostomija ili ventilacija > 95 sati

14,32

268.500,00

A07Z

Alogenična transplantacija matičnih stanica

32,96

618.000,00

A08A

Autologna transplantacija matičnih stanica s vrlo teškim KK

13,87

260.062,50

A08B

Autologna transplantacija matičnih stanica bez vrlo teških KK

6,81

127.687,50

A09A

Transplantacija bubrega s transplantacijom gušterače ili s vrlo teškim KK

14,22

266.625,00

A09B

Transplantacija bubrega, bez transplantacije gušterače, bez vrlo teških KK

8,52

159.750,00

A10Z

Transplantacija rožnice

1,83

34.312,50

A11Z

Priprema donora, multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkiva

4,6

86.250,00

A12Z

Priprema donora i multiorganska eksplantacija

4,36

81.750,00

A13Z

Priprema donora i eksplantacija organa

4,48

84.000,00

A14Z

Priprema donora i eksplantacija rožnice/očne jabučice jednostrana i/ili obostrana

0,23

4.312,50

A40Z

Izvantjelesna membranska oksigenacija (ECMO) bez operacije srca

25,24

473.250,00

A41A

Intubacija, dob < 16 godina s KK

1,1

20.625,00

A41B

Intubacija, dob < 16 godina bez KK

0,46

8.625,00

A42Z

Serološka obrada donora organa/tkiva

0,23

4.312,50

B01Z

Revizija ventrikulskog spoja (shunta)

1,52

28.500,00

B02A

Kraniotomija s vrlo teškim KK

4,07

76.312,50

B02B

Kraniotomija s teškim ili umjerenim KK

3,22

60.375,00

B02C

Kraniotomija bez KK

2,44

45.750,00

B03A

Postupci na kralježnici s vrlo teškim ili teškim KK

4,73

88.687,50

B03B

Postupci na kralježnici bez vrlo teških ili teških KK

2,52

47.250,00

B04A

Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama s vrlo teškim ili teškim KK

2,2

41.250,00

B04B

Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama bez vrlo teških ili teških KK

1,22

22.875,00

B05Z

Operacija karpalnog kanala

0,18

3.375,00

B06A

Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije s vrlo teškim ili teškim KK

2,23

41.812,50

B06B

Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije bez vrlo teških ili teških KK

0,68

12.750,00

B07A

Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu s KK

1,58

29.625,00

B07B

Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu bez KK

0,85

15.937,50

B40Z

Plazmafereza kod neurološke bolesti

0,81

15.187,50

B42Z

Stereotaktička radiokirurgija gama-nož (gamma knife)

3,67

68.812,50

B60A

Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim KK

2,91

54.562,50

B60B

Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških KK

1,3

24.375,00

B61A

Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim ili teškim KK

1,27

23.812,50

B61B

Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških ili teških KK

0,88

16.500,00

B62Z

Prijam zbog afereze

0,21

3.937,50

B63Z

Demencija i ostale kronične smetnje funkcije mozga

0,41

7.687,50

B64A

Delirij s vrlo teškim KK

0,43

8.062,50

B64B

Delirij bez vrlo teških KK

0,36

6.750,00

B65Z

Cerebralna paraliza

0,59

11.062,50

B66A

Novotvorina živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

2,15

40.312,50

B66B

Novotvorina živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK

1,25

23.437,50

B67A

Degenerativni poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,68

31.500,00

B67B

Degenerativni poremećaji živčanog sustava, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,91

17.062,50

B67C

Degenerativni poremećaj živčanog sustava, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,75

14.062,50

B68A

Multipla skleroza i cerebelarna ataksija s KK

1,75

32.812,50

B68B

Multipla skleroza i cerebelarna ataksija bez KK

0,62

11.625,00

B69A

TIA i precerebralna okluzija s vrlo teškim ili teškim KK

1,18

22.125,00

B69B

TIA i precerebralna okluzija bez vrlo teških ili teških KK

0,52

9.750,00

B70A

Inzult s vrlo teškim KK

1,8

33.750,00

B70B

Inzult s teškim KK

1,15

21.562,50

B70C

Inzult bez vrlo teških ili teških KK

0,84

15.750,00

B70D

Inzult, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,69

12.937,50

B71A

Poremećaj kranijskih i perifernih živaca s KK

1,42

26.625,00

B71B

Poremećaj kranijskih i perifernih živaca bez KK

0,43

8.062,50

B72A

Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa s vrlo teškim ili teškim KK

4,29

80.437,50

B72B

Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa bez vrlo teških ili teških KK

2,03

38.062,50

B73Z

Virusni meningitis

0,56

10.500,00

B74Z

Netraumatski stupor i koma

1,16

21.750,00

B75Z

Febrilne konvulzije

0,49

9.187,50

B76A

Napad (cerebralni) s vrlo teškim ili teškim KK

0,91

17.062,50

B76B

Napad (cerebralni) bez vrlo teških ili teških KK

0,43

8.062,50

B77Z

Glavobolja

0,35

6.562,50

B78A

Intrakranijska ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK

2,42

45.375,00

B78B

Intrakranijska ozljeda bez vrlo teških ili teških KK

0,93

17.437,50

B79Z

Prijelom lubanje

0,75

14.062,50

B80Z

Ostale ozljede glave

0,18

3.375,00

B81A

Ostali poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,32

24.750,00

B81B

Ostali poremećaji živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,71

13.312,50

C01Z

Postupci zbog penetrantne ozljede oka

1,1

20.625,00

C02Z

Enukleacija i postupci na orbiti

0,5

9.375,00

C03Z

Postupci na mrežnici

1,14

21.375,00

C04Z

Veliki postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici

0,66

12.375,00

C05Z

Dakriocistorinostomija

0,43

8.062,50

C10Z

Postupci zbog strabizma

0,39

7.312,50

C11Z

Postupci na vjeđi

0,24

4.500,00

C12Z

Ostali postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici

0,21

3.937,50

C13Z

Postupci na suznom aparatu

0,18

3.375,00

C14Z

Ostali postupci na oku

0,19

3.562,50

C15A

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte

0,26

4.875,00

C15B

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte, isti dan

0,24

4.500,00

C16A

Postupci na leći

0,29

5.437,50

C16B

Postupci na leći, isti dan

0,24

4.500,00

C60A

Akutne i velike infekcije oka, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,6

11.250,00

C60B

Akutne i velike infekcije oka, dob < 55 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,44

8.250,00

C61Z

Neurološki i krvožilni poremećaji oka

0,36

6.750,00

C62Z

Hifem i medicinski obrađena trauma oka

0,34

6.375,00

C63A

Ostali poremećaji oka s KK

0,26

4.875,00

C63B

Ostali poremećaji oka bez KK

0,25

4.687,50

D01Z

Ugradnja pužničnog nadomjesnog uređaja

1,16

21.750,00

D02A

Postupci na glavi i vratu s vrlo teškim ili teškim KK

2,11

39.562,50

D02B

Postupci na glavi i vratu, s malignom bolesti, ili s umjerenim KK

1,83

34.312,50

D02C

Postupci na glavi i vratu, bez maligne bolesti, bez umjerenih KK

0,78

14.625,00

D03Z

Kirurški popravak rascijepa usne ili nepca

0,68

12.750,00

D04A

Operacija maksilarnog područja s KK

1,25

23.437,50

D04B

Operacija maksilarnog područja bez KK

0,67

12.562,50

D05Z

Postupci na parotidnoj žlijezdi

0,95

17.812,50

D06Z

Postupci na paranazalnim sinusima i mastoidnom nastavku, te složeni postupci na srednjem uhu

0,77

14.437,50

D09Z

Razni postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu

0,49

9.187,50

D10Z

Postupci na nosu

0,49

9.187,50

D11Z

Tonzilektomija i/ili adenoidektomija

0,32

6.000,00

D12Z

Ostali postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu

0,53

9.937,50

D13Z

Miringotomija s umetanjem cjevčice

0,27

5.062,50

D14Z

Postupci na usnoj šupljini i žlijezdama slinovnicama

0,76

14.250,00

D40Z

Vađenje i izrada ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji

0,3

5.625,00

D60A

Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla s vrlo teškim ili teškim KK

1,9

35.625,00

D60B

Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla bez vrlo teških ili teških KK

0,65

12.187,50

D61Z

Gubitak ravnoteže

0,34

6.375,00

D62Z

Krvarenje iz nosa

0,23

4.312,50

D63A

Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova s KK

0,34

6.375,00

D63B

Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova bez KK

0,3

5.625,00

D64Z

Laringotraheitis i epiglotitis

0,27

5.062,50

D65Z

Trauma i deformacija nosa

0,3

5.625,00

D66A

Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla s KK

0,7

13.125,00

D66B

Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla bez KK

0,34

6.375,00

D67A

Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji

0,42

7.875,00

D67B

Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji, isti dan

0,08

1.500,00

E01A

Veliki postupci na prsnome košu s vrlo teškim KK

3,66

68.625,00

E01B

Veliki postupci na prsnome košu bez vrlo teških KK

2,04

38.250,00

E02A

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim KK

3,46

64.875,00

E02B

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s teškim KK

1,72

32.250,00

E02C

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

0,84

15.750,00

E40Z

Bolest dišnog sustava s potporom disanju

1,78

33.375,00

E41Z

Bolest dišnog sustava s neinvazivnom ventilacijom

2,27

42.562,50

E60A

Cistična fibroza s vrlo teškim ili teškim KK

2,82

52.875,00

E60B

Cistična fibroza bez vrlo teških ili teških KK

1,93

36.187,50

E61A

Plućna embolija s vrlo teškim ili teškim KK

2,12

39.750,00

E61B

Plućna embolija bez vrlo teških ili teških KK

1,27

23.812,50

E62A

Infekcija/upala dišnog sustava s vrlo teškim KK

1,53

28.687,50

E62B

Infekcija/upala dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK

1,05

19.687,50

E62C

Infekcija/upala dišnog sustava bez KK

0,59

11.062,50

E63Z

Apneja u spavanju

0,15

2.812,50

E64Z

Edem pluća i zatajenje disanja

0,95

17.812,50

E65A

Kronična opstruktivna bolest dišnih putova s vrlo teškim ili teškim KK

0,7

13.125,00

E65B

Kronična opstruktivna bolest dišnih putova bez vrlo teških ili teških KK

0,54

10.125,00

E66A

Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina s KK

0,85

15.937,50

E66B

Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina, ili s KK

0,5

9.375,00

E66C

Velika trauma prsnoga koša, dob < 70 godina bez KK

0,44

8.250,00

E67A

Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK

0,7

13.125,00

E67B

Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK

0,54

10.125,00

E68Z

Pneumotoraks

0,76

14.250,00

E69A

Bronhitis i astma, dob > 49 godina s KK

0,7

13.125,00

E69B

Bronhitis i astma, dob > 49 godina, ili s KK

0,43

8.062,50

E69C

Bronhitis i astma, dob < 50 godina bez KK

0,39

7.312,50

E70A

Hripavac i akutni bronhiolitis s KK

0,59

11.062,50

E70B

Hripavac i akutni bronhiolitis bez KK

0,43

8.062,50

E71A

Novotvorevina dišnog sustava s vrlo teškim KK

1,1

20.625,00

E71B

Novotvorevina dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK

0,85

15.937,50

E71C

Novotvorevina dišnog sustava bez KK

0,74

13.875,00

E72Z

Problemi s disanjem koji potječu iz novorođenačke dobi

0,96

18.000,00

E73A

Pleuralni izljev s vrlo teškim KK

1,48

27.750,00

E73B

Pleuralni izljev s teškim KK

1,01

18.937,50

E73C

Pleuralni izljev bez vrlo teških ili teških KK

0,85

15.937,50

E74A

Bolest intersticija pluća s vrlo teškim KK

1,04

19.500,00

E74B

Bolest intersticija pluća s teškim KK

0,87

16.312,50

E74C

Bolest intersticija pluća bez vrlo teških ili teških KK

0,86

16.125,00

E75A

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine s KK

0,91

17.062,50

E75B

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine, ili s KK

0,68

12.750,00

E75C

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob < 65 godina bez KK

0,49

9.187,50

F01A

Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, s vrlo teškim ili teškim KK

11,83

221.812,50

F01B

Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, bez vrlo teških ili teških KK

9,48

177.750,00

F02Z

Umetanje ili zamjena dijela automatskog kardioverter-defibrilatora

4,68

87.750,00

F03Z

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, s invazivnom dijagnostikom na srcu

10,09

189.187,50

F04A

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim KK

11,41

213.937,50

F04B

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških KK

9,38

175.875,00

F05A

Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu s vrlo teškim KK

7,94

148.875,00

F05B

Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu bez vrlo teških KK

5,73

107.437,50

F06A

Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu s vrlo teškim ili teškim KK

5,64

105.750,00

F06B

Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu bez vrlo teških ili teških KK

4,96

93.000,00

F07A

Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

9,25

173.437,50

F07B

Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

5,97

111.937,50

F08A

Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

8,39

157.312,50

F08B

Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

4,1

76.875,00

F09A

Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

6,22

116.625,00

F09B

Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

3,71

69.562,50

F10Z

Perkutana koronarna intervencija s akutnim infarktom miokarda

2,75

51.562,50

F11A

Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, s vrlo teškim KK

4,44

83.250,00

F11B

Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, bez vrlo teških KK

2,2

41.250,00

F12Z

Umetanje elektrostimulatora srca

2,28

42.750,00

F13Z

Amputacija gornje okrajine i prsta na nozi zbog poremećaja cirkulacijskog sustava

1,72

32.250,00

F14A

Postupci na krvožilnom sustavu, osim velike rekonstr,, bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa), s vrlo teškim KK

2,84

53.250,00

F14B

Postupci na krvožil, sustavu, osim velike rekonstr, bez primjene crpke za kardiopulmon, premoštenje (CPB pumpa), s teškim KK

2,21

41.437,50

F14C

Postupci na krvožil, sustavu, osim velike rekonstr, bez primjene crpke za kardiopulmon premoštenje (CPB pump), bez vrlo teških ili teških KK

1,62

30.375,00

F15Z

Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, s umetanjem stenta

2,65

49.687,50

F16Z

Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, bez umetanja stenta

1,8

33.750,00

F17Z

Zamjena elektrostimulatora srca

2,79

52.312,50

F18Z

Revizija elektrostimulatora srca, osim zamjene uređaja

1,76

33.000,00

F19Z

Ostale transvaskularne perkutane intervencije na srcu

3,79

71.062,50

F20Z

Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)

0,39

7.312,50

F21A

Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu s vrlo teškim KK

1,51

28.312,50

F21B

Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu bez vrlo teških KK

1,09

20.437,50

F40Z

Dijagnoza u vezi cirkulacijskog sustava s potporom disanju

2,86

53.625,00

F41A

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, te s vrlo teškim ili teškim KK

1,66

31.125,00

F41B

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez vrlo teških ili teških KK

1,4

26.250,00

F42A

Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, sa složenim dijagnozama/postupcima

1,13

21.187,50

F42B

Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez složenih dijagnoza/postupaka

0,85

15.937,50

F60A

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim ili teškim KK

1,75

32.812,50

F60B

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških ili teških KK

0,81

15.187,50

F60C

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, sa smrtnim ishodom

1

18.750,00

F61Z

Infektivni endokarditis

2,41

45.187,50

F62A

Zatajenje srca i šok s vrlo teškim KK

0,8

15.000,00

F62B

Zatajenje srca i šok bez vrlo teških KK

0,49

9.187,50

F63A

Venska tromboza s vrlo teškim ili teškim KK

0,93

17.437,50

F63B

Venska tromboza bez vrlo teških ili teških KK

0,7

13.125,00

F64Z

Vrijed (ulkus) kože zbog poremećaja cirkulacije

0,73

13.687,50

F65A

Poremećaj perifernih krvnih žila s vrlo teškim ili teškim KK

1,31

24.562,50

F65B

Poremećaj perifernih krvnih žila bez vrlo teških ili teških KK

0,91

17.062,50

F66A

Ateroskleroza koronarnih krvnih žila s KK

0,97

18.187,50

F66B

Ateroskleroza koronarnih krvnih žila bez KK

0,44

8.250,00

F67A

Hipertenzija s KK

1

18.750,00

F67B

Hipertenzija bez KK

0,44

8.250,00

F68Z

Kongenitalna bolest srca

0,91

17.062,50

F69A

Poremećaji zalistaka srca s vrlo teškim ili teškim KK

1,56

29.250,00

F69B

Poremećaji zalistaka srca bez vrlo teških ili teških KK

0,44

8.250,00

F70A

Značajna aritmija i zastoj rada srca s vrlo teškim ili teškim KK

1,37

25.687,50

F70B

Značajna aritmija i zastoj rada srca bez vrlo teških ili teških KK

1,01

18.937,50

F71A

Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja s vrlo teškim ili teškim KK

1,11

20.812,50

F71B

Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja bez vrlo teških ili teških KK

0,41

7.687,50

F72A

Nestabilna angina pectoris s vrlo teškim ili teškim KK

1,03

19.312,50

F72B

Nestabilna angina pectoris bez vrlo teških ili teških KK

0,51

9.562,50

F73A

Sinkopa i kolaps s vrlo teškim ili teškim KK

0,63

11.812,50

F73B

Sinkopa i kolaps bez vrlo teških ili teških KK

0,4

7.500,00

F74Z

Bol u prsima

0,38

7.125,00

F75A

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s vrlo teškim KK

0,96

18.000,00

F75B

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s teškim KK

0,85

15.937,50

F75C

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,82

15.375,00

G01A

Resekcija rektuma s vrlo teškim KK

4,59

86.062,50

G01B

Resekcija rektuma bez vrlo teških KK

2,8

52.500,00

G02A

Veliki postupci na tankom i debelom crijevu s vrlo teškim KK

3

56.250,00

G02B

Veliki postupci na tankom i debelom crijevu bez vrlo teških KK

2,56

48.000,00

G03A

Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku s malignom bolešću

3,48

65.250,00

G03B

Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku, bez maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK

2,18

40.875,00

G03C

Postupci na želucu, jednjaku i dvanaestniku, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,4

26.250,00

G04A

Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina s KK

2,32

43.500,00

G04B

Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina, ili KK

1,96

36.750,00

G04C

Adhezioliza peritoneuma, dob < 50 godina bez KK

0,81

15.187,50

G05A

Manji postupci na tankom i debelom crijevu s KK

1,84

34.500,00

G05B

Manji postupci na tankom i debelom crijevu bez KK

1,13

21.187,50

G06Z

Postupak pilorotomije

1,01

18.937,50

G07A

Apendektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,31

24.562,50

G07B

Apendektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,65

12.187,50

G08A

Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,71

13.312,50

G08B

Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob 1 - 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,54

10.125,00

G09Z

Postupci zbog ingvinalne i femoralne hernije, dob > 0 godina

0,49

9.187,50

G10Z

Postupci zbog hernije, dob < 1 godine

0,45

8.437,50

G11A

Postupci na anusu i stome s vrlo teškim ili teškim KK

1,96

36.750,00

G11B

Postupci na anusu i stome bez vrlo teških ili teških KK

0,89

16.687,50

G12A

Ostali operativni postupci na probavnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

2,51

47.062,50

G12B

Ostali operativni postupci na probavnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK

1,22

22.875,00

G42A

Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava

0,75

14.062,50

G42B

Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava, isti dan

0,17

3.187,50

G43Z

Složena kolonoskopija

0,21

3.937,50

G44A

Ostali kolonoskopski postupci s vrlo teškim ili teškim KK

1,09

20.437,50

G44B

Ostali kolonoskopski postupci bez vrlo teških ili teških KK

0,51

9.562,50

G44C

Ostalo kolonoskopski postupci, isti dan

0,15

2.812,50

G45A

Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava

0,6

11.250,00

G45B

Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava, isti dan

0,18

3.375,00

G46A

Složena gastroskopija s vrlo teškim ili teškim KK

0,88

16.500,00

G46B

Složena gastroskopija bez vrlo teških ili teških KK

0,7

13.125,00

G46C

Složena gastroskopija, isti dan

0,15

2.812,50

G60A

Maligna bolest probavnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

2,15

40.312,50

G60B

Maligna bolest probavnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

1,27

23.812,50

G61A

Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob > 64 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,27

23.812,50

G61B

Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob < 65 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,64

12.000,00

G62Z

Komplicirani peptički vrijed

1,75

32.812,50

G63Z

Nekomplicirani peptički vrijed

0,74

13.875,00

G64Z

Upalna bolest crijeva

0,87

16.312,50

G65A

Opstrukcija gastrointestinalnog sustava s KK

1,32

24.750,00

G65B

Opstrukcija gastrointestinalnog sustava bez KK

0,73

13.687,50

G66A

Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis s KK

0,72

13.500,00

G66B

Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis bez KK

0,34

6.375,00

G67A

Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina s vrlo teškim ili teškim KK

0,7

13.125,00

G67B

Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,31

5.812,50

G68A

Gastroenteritis, dob < 10 godina s KK

0,48

9.000,00

G68B

Gastroenteritis, dob < 10 godina bez KK

0,27

5.062,50

G69Z

Ezofagitis i razni poremećaji probavnog sustava, dob < 10 godina

0,31

5.812,50

G70A

Ostali poremećaji probavnog sustava s KK

1,25

23.437,50

G70B

Ostali poremećaji probavnog sustava bez KK

0,44

8.250,00

H01A

Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) s vrlo teškim KK

5,63

105.562,50

H01B

Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) bez vrlo teških KK

3,65

68.437,50

H02A

Veliki postupci na žučnom sustavu, s malignom bolesti, ili s vrlo teškim KK

4,16

78.000,00

H02B

Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, s teškim ili umjerenim KK

2,22

41.625,00

H02C

Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, bez KK

1,86

34.875,00

H05A

Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

2,65

49.687,50

H05B

Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK

1,74

32.625,00

H06Z

Ostali operativni postupci na hepatobilijarnom sustavu i gušterači

1,1

20.625,00

H07A

Otvorena kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocus ili s vrlo teškim KK

1,79

33.562,50

H07B

Otvorena kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških KK

1,05

19.687,50

H08A

Laparoskopska kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocusa ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,11

20.812,50

H08B

Laparoskopska kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških ili teških KK

0,9

16.875,00

H40Z

Endoskopski postupci zbog krvarećih varikoziteta jednjaka

2,09

39.187,50

H41A

Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK

3,05

57.187,50

H41B

Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez vrlo teških ili teških KK

1,32

24.750,00

H42A

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK

1,82

34.125,00

H42B

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s umjerenim KK

1,27

23.812,50

H42C

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez KK

1,01

18.937,50

H60A

Ciroza i alkoholni hepatitis s vrlo teškim KK

2,82

52.875,00

H60B

Ciroza i alkoholni hepatitis s teškim KK

1,68

31.500,00

H60C

Ciroza i alkoholni hepatitis bez vrlo teških ili teških KK

0,91

17.062,50

H61A

Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina s vrlo teškim ili teškim KK, ili s vrlo teškim KK

1,06

19.875,00

H61B

Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili bez vrlo teških KK

1,32

24.750,00

H62A

Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK

1,34

25.125,00

H62B

Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

0,91

17.062,50

H63A

Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, s vrlo teškim ili teškim KK

1,12

21.000,00

H63B

Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, bez vrlo teških ili teških KK

0,61

11.437,50

H64A

Poremećaji bilijarnog sustava s KK

1,5

28.125,00

H64B

Poremećaji bilijarnog sustava bez KK

0,61

11.437,50

I01Z

Obostrani ili višestruki veliki postupci na zglobovima donjih okrajina

5,76

108.000,00

I02A

Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože, isključujući šaku, s vrlo teškim ili teškim KK

7,76

145.500,00

I02B

Presadak kože, isključujući šaku, bez vrlo teških ili teških KK

2,49

46.687,50

I03A

Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK

4,86

91.125,00

I03B

Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK

3,19

59.812,50

I03C

Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK

2,82

52.875,00

I04Z

Zamjena ili ponovno povezivanje koljena

3,72

69.750,00

I05Z

Ostale zamjene velikih zglobova i postupci ponovnog povezivanja okrajina

3,93

73.687,50

I06Z

Spinalna fuzija s deformitetom

4,49

84.187,50

I07Z

Amputacija

1,38

25.875,00

I08A

Ostali postupci na kuku i femuru s vrlo teškim ili teškim KK

1,93

36.187,50

I08B

Ostali postupci na kuku i femuru bez vrlo teških ili teških KK

1,6

30.000,00

I09A

Spinalna fuzija s vrlo teškim ili teškim KK

5,18

97.125,00

I09B

Spinalna fuzija bez vrlo teških ili teških KK

3,04

57.000,00

I10A

Ostali postupci na leđima i vratu s vrlo teškim ili teškim KK

2,34

43.875,00

I10B

Ostali postupci na leđima i vratu bez vrlo teških ili teških KK

1,12

21.000,00

I11Z

Postupci za produljenje okrajina

0,59

11.062,50

I12A

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s vrlo teškim KK

2,96

55.500,00

I12B

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s teškim KK

2,11

39.562,50

I12C

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu bez vrlo teških ili teških KK

0,86

16.125,00

I13A

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju s vrlo teškim ili teškim KK

2,29

42.937,50

I13B

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

1,1

20.625,00

I13C

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,93

17.437,50

I14Z

Revizija amputacijskog batrljka

0,31

5.812,50

I15Z

Postupci na kraniofacijalnom području

1,58

29.625,00

I16Z

Ostali postupci na ramenu

0,65

12.187,50

I17Z

Postupci na maksilofacijalnom području

0,92

17.250,00

I18Z

Ostali postupci na koljenu

0,38

7.125,00

I19Z

Ostali postupci na laktu i podlaktici

0,74

13.875,00

I20Z

Ostali postupci na stopalu

0,45

8.437,50

I21Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora kuka i femura

0,52

9.750,00

I23Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora, osim onoga za kuk i femur

0,33

6.187,50

I24Z

Artroskopija

0,35

6.562,50

I25Z

Dijagnostički postupci na kostima i zglobovima

0,65

12.187,50

I27A

Postupci na mekom tkivu s vrlo teškim ili teškim KK

1,16

21.750,00

I27B

Postupci na mekom tkivu bez vrlo teških ili teških KK

0,54

10.125,00

I28A

Ostali postupci na vezivnom tkivu s KK

1,57

29.437,50

I28B

Ostali postupci na vezivnom tkivu bez KK

0,72

13.500,00

I29Z

Rekonstrukcija ili revizija koljena

1,11

20.812,50

I30Z

Postupci na šaci

0,28

5.250,00

I60Z

Prijelom trupa femura

0,66

12.375,00

I61Z

Prijelom distalnog dijela femura

0,4

7.500,00

I63Z

Rastrgnuća, istegnuća i iščašenja u području kuka, zdjelice i bedra

0,47

8.812,50

I64A

Osteomijelitis s KK

1,92

36.000,00

I64B

Osteomijelitis bez KK

1,22

22.875,00

I65A

Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, s vrlo teškim ili teškim KK

4,28

80.250,00

I65B

Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, bez vrlo teških ili teških KK

2,42

45.375,00

I66A

Upalni muskuloskeletni poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK

1,75

32.812,50

I66B

Upalni muskuloskeletni poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

0,54

10.125,00

I67A

Septički artritis s vrlo teškim ili teškim KK

1,81

33.937,50

I67B

Septički artritis bez vrlo teških ili teških KK

0,75

14.062,50

I68A

Nekirurški poremećaji kralježnice s KK

0,78

14.625,00

I68B

Nekirurški poremećaji kralježnice bez KK

0,23

4.312,50

I68C

Nekirurški poremećaji kralježnice, isti dan

0,14

2.625,00

I69A

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine s vrlo teškim ili teškim KK

1,37

25.687,50

I69B

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,82

15.375,00

I69C

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob < 75 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,37

6.937,50

I70Z

Nespecifične artropatije

0,73

13.687,50

I71A

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina s KK

2,11

39.562,50

I71B

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina, ili KK

0,44

8.250,00

I71C

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob < 70 godina bez KK

0,32

6.000,00

I72A

Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob > 79 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,03

19.312,50

I72B

Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob < 80 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,41

7.687,50

I73A

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK

1,11

20.812,50

I73B

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,62

11.625,00

I73C

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,37

6.937,50

I74A

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine s KK

0,64

12.000,00

I74B

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine, ili s KK

0,53

9.937,50

I74C

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob < 75 godina bez KK

0,34

6.375,00

I75A

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine s KK

0,82

15.375,00

I75B

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine, ili s KK

0,61

11.437,50

I75C

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob < 65 godina bez KK

0,49

9.187,50

I76A

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina s KK

1,02

19.125,00

I76B

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina, ili s KK

0,62

11.625,00

I76C

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob < 70 godina bez KK

0,44

8.250,00

I77A

Prijelom zdjelice s vrlo teškim ili teškim KK

0,69

12.937,50

I77B

Prijelom zdjelice bez vrlo teških ili teških KK

0,49

9.187,50

I78A

Prijelom vrata femura s vrlo teškim ili teškim KK

1,79

33.562,50

I78B

Prijelom vrata femura bez vrlo teških ili teških KK

0,82

15.375,00

J01Z

Mikrovaskularni prijenos tkiva zbog poremećaja kože, potkožnog tkiva ili dojke

3,54

66.375,00

J06A

Veliki postupci zbog maligne bolesti dojke

1,11

20.812,50

J06B

Veliki postupci zbog nemaligne bolesti dojke

0,94

17.625,00

J07A

Manji postupci zbog maligne bolesti dojke

0,89

16.687,50

J07B

Manji postupci zbog nemaligne bolesti dojke

0,67

12.562,50

J08A

Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa s vrlo teškim ili teškim KK

1,35

25.312,50

J08B

Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa bez vrlo teških ili teških KK

0,44

8.250,00

J09Z

Perianalni i pilonidalni postupci

0,4

7.500,00

J10Z

Plastično-kirurški operativni postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci

0,52

9.750,00

J11Z

Ostali postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci

0,37

6.937,50

J12A

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom s vrlo teškim KK

1,57

29.437,50

J12B

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, s popravkom pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK

2,9

54.375,00

J12C

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, bez popravka pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK

1,46

27.375,00

J13A

Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, s presatkom kože, s vrlo teškim ili teškim KK

2,03

38.062,50

J13B

Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, bez presatka kože, bez vrlo teških ili teških KK

0,85

15.937,50

J14Z

Velika rekonstrukcija dojke

1,43

26.812,50

J60A

Vrijed kože

0,64

12.000,00

J60B

Vrijed kože, isti dan

0,08

1.500,00

J62A

Maligna bolest dojke, dob > 69 godina s KK, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,42

26.625,00

J62B

Maligna bolest dojke, dob > 69 godina bez KK, ili bez vrlo teških ili teških KK

0,8

15.000,00

J63Z

Nemaligna bolest dojke

0,26

4.875,00

J64A

Celulitis, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK

0,85

15.937,50

J64B

Celulitis, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili dob < 60 godina

0,49

9.187,50

J65A

Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob > 69 godina

0,32

6.000,00

J65B

Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob < 70 godina

0,23

4.312,50

J67A

Manji poremećaji kože

0,27

5.062,50

J67B

Manji poremećaji kože, isti dan

0,08

1.500,00

J68A

Veliki poremećaji kože

0,37

6.937,50

J68B

Veliki poremećaji kože, isti dan

0,08

1.500,00

K01Z

Postupci na dijabetičkom stopalu

2,5

46.875,00

K02Z

Postupci na hipofizi

2,93

54.937,50

K03Z

Postupci na nadbubrežnim žlijezdama

2,44

45.750,00

K04Z

Veliki postupci zbog pretilosti

2,65

49.687,50

K05Z

Postupci na doštitnim žlijezdama

1,23

23.062,50

K06Z

Postupci na štitnoj žlijezdi

1,04

19.500,00

K07Z

Ostali postupci zbog pretilosti

1,02

19.125,00

K08Z

Postupci na tiroglosalnom kanalu

0,81

15.187,50

K09Z

Ostali operativni postupci zbog endokrinih, prehrambenih ili metaboličkih uzroka

1,8

33.750,00

K40Z

Endoskopski ili dijagnostički postupci zbog metaboličkih poremećaja bez KK

0,78

14.625,00

K60A

Dijabetes s vrlo teškim ili teškim KK

0,63

11.812,50

K60B

Dijabetes bez vrlo teških ili teških KK

0,49

9.187,50

K61Z

Teški poremećaji prehrane

1,79

33.562,50

K62A

Razni metabolički poremećaji s vrlo teškim KK

1,7

31.875,00

K62B

Razni metabolički poremećaji, dob > 74 godine, ili s teškim KK

0,68

12.750,00

K62C

Razni metabolički poremećaji, dob < 75 godina bez teških ili vrlo teških KK

0,52

9.750,00

K63Z

Urođeni poremećaji metabolizma

0,54

10.125,00

K64A

Endokrinološki poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK

0,86

16.125,00

K64B

Endokrinološki poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

0,57

10.687,50

L02A

Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize s vrlo teškim ili teškim KK

2,71

50.812,50

L02B

Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize bez vrlo teških ili teških KK

1,58

29.625,00

L03A

Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura s vrlo teškim ili teškim KK

2,97

55.687,50

L03B

Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura bez vrlo teških ili teških KK

1,81

33.937,50

L04A

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s vrlo teškim KK

1,79

33.562,50

L04B

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s teškim ili umjerenim KK

1,32

24.750,00

L04C

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, bez KK

0,97

18.187,50

L05A

Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,48

27.750,00

L05B

Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,78

14.625,00

L06A

Manji postupci na mokraćnom mjehuru s vrlo teškim ili teškim KK

0,89

16.687,50

L06B

Manji postupci na mokraćnom mjehuru bez vrlo teških ili teških KK

0,85

15.937,50

L07A

Transuretralni postupci, osim prostatektomije, s vrlo teškim ili teškim KK

1,41

26.437,50

L07B

Transuretralni postupci, osim prostatektomije, bez vrlo teških ili teških KK

0,62

11.625,00

L08A

Postupci na mokraćnoj cijevi s KK

0,7

13.125,00

L08B

Postupci na mokraćnoj cijevi bez KK

0,35

6.562,50

L09A

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

3,01

56.437,50

L09B

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK

1,19

22.312,50

L09C

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,7

13.125,00

L40Z

Ureteroskopija

0,55

10.312,50

L41Z

Cistoureteroskopija, isti dan

0,26

4.875,00

L42Z

ESWL (litotripsija) zbog mokraćnih kamenaca

0,26

4.875,00

L60A

Zatajenje bubrega s vrlo teškim KK

2,62

49.125,00

L60B

Zatajenje bubrega s teškim KK

1,48

27.750,00

L60C

Zatajenje bubrega bez vrlo teških ili teških KK

0,86

16.125,00

L61Z

Prijam zbog bubrežne dijalize

0,19

3.562,50

L62A

Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1

18.750,00

L62B

Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,67

12.562,50

L63A

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

1,37

25.687,50

L63B

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob > 69 godina, ili s teškim KK

0,53

9.937,50

L63C

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob < 70 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,4

7.500,00

L64Z

Mokraćni kamenci i opstrukcija

0,21

3.937,50

L65A

Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK

0,82

15.375,00

L65B

Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK

0,41

7.687,50

L66Z

Striktura mokraćne cijevi

0,29

5.437,50

L67A

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

2,8

52.500,00

L67B

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK

1,13

21.187,50

L67C

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,65

12.187,50

M01Z

Veliki postupci na muškoj zdjelici

1,52

28.500,00

M02A

Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,28

24.000,00

M02B

Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,72

13.500,00

M03A

Postupci na penisu s KK

0,62

11.625,00

M03B

Postupci na penisu bez KK

0,3

5.625,00

M04A

Postupci na testisima s KK

0,45

8.437,50

M04B

Postupci na testisima bez KK

0,34

6.375,00

M05Z

Obrezivanje (cirkumcizija)

0,1

1.875,00

M06A

Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu zbog maligne bolesti

0,91

17.062,50

M06B

Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu, osim onih zbog maligne bolesti

0,46

8.625,00

M40Z

Cistoureteroskopija

0,27

5.062,50

M60A

Maligna bolest muškog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,78

33.375,00

M60B

Maligna bolest muškog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,74

13.875,00

M61A

Benigna hipertrofija prostate s vrlo teškim ili teškim KK

0,96

18.000,00

M61B

Benigna hipertrofija prostate bez vrlo teških ili teških KK

0,19

3.562,50

M62A

Upala muškog spolnog sustava s KK

0,57

10.687,50

M62B

Upala muškog spolnog sustava bez KK

0,32

6.000,00

M63Z

Sterilizacija muškarca

0,25

4.687,50

M64Z

Ostali poremećaji muškog spolnog sustava

0,18

3.375,00

N01Z

Evisceracija zdjelice i radikalna vulvektomija

2,34

43.875,00

N02A

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa s KK

3,02

56.625,00

N02B

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK

1,66

31.125,00

N03A

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, s KK

2,6

48.750,00

N03B

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, bez KK

1,64

30.750,00

N04Z

Histerektomija zbog nemalignih uzroka

1,08

20.250,00

N05A

Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka s vrlo teškim ili teškim KK

0,85

15.937,50

N05B

Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka bez vrlo teških ili teških KK

0,75

14.062,50

N06Z

Rekonstrukcijski postupci na ženskom spolnom sustavu

0,87

16.312,50

N07Z

Ostali postupci na maternici i adneksima zbog nemalignih uzroka

0,5

9.375,00

N08Z

Endoskopski i laparoskopski postupci na ženskom spolnom sustavu

0,55

10.312,50

N09Z

Konizacija, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici

0,23

4.312,50

N10Z

Dijagnostička kiretaža ili dijagnostička histeroskopija

0,1

1.875,00

N11A

Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob > 64 godine, ili s malignom bolesti, ili s KK

2,63

49.312,50

N11B

Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob < 65 godina, bez maligne bolesti, bez KK

0,46

8.625,00

N60A

Maligna bolest ženskog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1

18.750,00

N60B

Maligna bolest ženskog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,56

10.500,00

N61Z

Infekcije ženskog spolnog sustava

0,43

8.062,50

N62A

Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava s KK

0,56

10.500,00

N62B

Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava bez KK

0,19

3.562,50

O01A

Porođaj carskim rezom s vrlo teškim KK

2,34

43.875,00

O01B

Porođaj carskim rezom s teškim KK

1,09

20.437,50

O01C

Porođaj carskim rezom bez vrlo teških ili teških KK

0,89

16.687,50

O02A

Vaginalni porođaj s operativnim postupkom s vrlo teškim ili teškim KK

0,73

13.687,50

O02B

Vaginalni porođaj s operativnim postupkom bez vrlo teških ili teških KK

0,69

12.937,50

O03Z

Ektopična trudnoća

0,84

15.750,00

O04Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja s operativnim postupkom

0,31

5.812,50

O05Z

Pobačaj s operativnim postupkom

0,11

2.062,50

O60A

Vaginalni porođaj s vrlo teškim ili teškim KK

0,56

10.500,00

O60B

Vaginalni porođaj bez vrlo teških ili teških KK

0,43

8.062,50

O60C

Jednoplodni nekomplicirani vaginalni porođaj bez drugih stanja

0,3

5.625,00

O61Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja bez operativnog postupka

0,26

4.875,00

O63Z

Pobačaj bez operativnog postupka

0,17

3.187,50

O64A

Lažni trudovi prije 37, tjedna ili s vrlo teškim KK

0,19

3.562,50

O64B

Lažni trudovi nakon 37, tjedna bez vrlo teških KK

0,15

2.812,50

O66A

Antenatalni ili drugi opstetrički prijam

0,3

5.625,00

O66B

Antenatalni ili drugi opstetrički prijam, isti dan

0,19

3.562,50

P01Z

Novorođenče, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana, sa značajnim operativnim postupkom

4,43

83.062,50

P02Z

Kardiotorakalni/krvožilni postupci u novorođenčeta

8,74

163.875,00

P03Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1000 - 1499 g, sa značajnim operativnim postupkom

13,61

255.187,50

P04Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, sa značajnim operativnim postupkom

4,89

91.687,50

P05Z

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom

3,61

67.687,50

P06A

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom i s višestrukim velikim poteškoćama

3,76

70.500,00

P06B

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom, bez višestrukih velikih poteškoća

1,43

26.812,50

P60A

Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od porođaja, bez značajnog operativnog postupka

0,43

8.062,50

P60B

Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od ponovnog prijama, bez značajnog operativnog postupka

0,24

4.500,00

P61Z

Novorođenče, masa pri prijamu < 750 g

17,43

326.812,50

P62Z

Novorođenče, masa pri prijamu 750 - 999 g

10,32

193.500,00

P63Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1000 - 1249 g, bez značajnog operativnog postupka

7,11

133.312,50

P64Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1250 -1499 g, bez značajnog operativnog postupka

6,16

115.500,00

P65A

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

5,68

106.500,00

P65B

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

2,57

48.187,50

P65C

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

2,47

46.312,50

P65D

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

2,22

41.625,00

P66A

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

3,14

58.875,00

P66B

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

1,48

27.750,00

P66C

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

1,06

19.875,00

P66D

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

0,65

12.187,50

P67A

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

1,65

30.937,50

P67B

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

1,11

20.812,50

P67C

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

0,64

12.000,00

P67D

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

0,44

8.250,00

Q01Z

Splenektomija

2,16

40.500,00

Q02A

Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa s vrlo teškim ili teškim KK

4,3

80.625,00

Q02B

Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa bez vrlo teških ili teških KK

0,89

16.687,50

Q60A

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,4

26.250,00

Q60B

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, s malignom bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,32

24.750,00

Q60C

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

0,69

12.937,50

Q61A

Poremećaji eritrocita s vrlo teškim KK

0,9

16.875,00

Q61B

Poremećaji eritrocita s teškim KK

0,63

11.812,50

Q61C

Poremećaji eritrocita bez vrlo teških ili teških KK

0,32

6.000,00

Q62Z

Poremećaji zgrušavanja krvi

1,66

31.125,00

R01A

Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK

7,07

132.562,50

R01B

Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,79

33.562,50

R02A

Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK

1,88

35.250,00

R02B

Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,24

23.250,00

R03A

Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima s vrlo teškim ili teškim KK

6,17

115.687,50

R03B

Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,65

30.937,50

R04A

Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, s vrlo teškim ili teškim KK

1,57

29.437,50

R04B

Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

0,74

13.875,00

R60A

Akutna leukemija s vrlo teškim KK

6,31

118.312,50

R60B

Akutna leukemija s teškim KK

1,38

25.875,00

R60C

Akutna leukemija bez vrlo teških ili teških KK

0,89

16.687,50

R61A

Limfom i neakutna leukemija s vrlo teškim KK

3,52

66.000,00

R61B

Limfom i neakutna leukemija bez vrlo teških KK

1,21

22.687,50

R61C

Limfom i neakutna leukemija, isti dan

0,26

4.875,00

R62A

Ostali novotvorevinski poremećaji s KK

1,78

33.375,00

R62B

Ostali novotvorevinski poremećaji bez KK

0,83

15.562,50

R63Z

Kemoterapija

0,28

5.250,00

R64Z

Radioterapija

0,36

6.750,00

S60Z

HIV, isti dan

0,6

11.250,00

S65A

Bolesti povezane s HIV-om s vrlo teškim KK

3,05

57.187,50

S65B

Bolesti povezane s HIV-om s teškim KK

2,89

54.187,50

S65C

Bolesti povezane s HIV-om bez vrlo teških ili teških KK

2,66

49.875,00

T01A

Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s vrlo teškim KK

1,91

35.812,50

T01B

Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s teškim ili umjerenim KK

1,18

22.125,00

T01C

Operativni postupci zbog zaraznih ili parazitskih bolesti bez KK

0,81

15.187,50

T60A

Septikemija s vrlo teškim ili teškim KK

1,66

31.125,00

T60B

Septikemija bez vrlo teških ili teških KK

1,16

21.750,00

T61A

Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,68

12.750,00

T61B

Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob < 55 godina bez teških ili teških KK

0,47

8.812,50

T62A

Vrućica nepoznatog uzroka s KK

0,76

14.250,00

T62B

Vrućica nepoznatog uzroka bez KK

0,54

10.125,00

T63A

Virusna bolest, dob > 59 godina, ili s KK

0,55

10.312,50

T63B

Virusna bolest, dob < 60 godina bez KK

0,35

6.562,50

T64A

Ostale zarazne i parazitske bolesti s vrlo teškim ili teškim KK

0,8

15.000,00

T64B

Ostale zarazne i parazitske bolesti bez vrlo teških ili teških KK

0,53

9.937,50

U40Z

Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, s elektrokonvulzijskom terapijom

0,11

2.062,50

U60Z

Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, bez elektrokonvulzijske terapije

0,08

1.500,00

U61A

Shizofreni poremećaji - prisilno liječenje

0,7

13.125,00

U61B

Shizofreni poremećaji - liječenje vlastitom voljom

0,48

9.000,00

U62A

Paranoja i akutni psihotični poremećaj s vrlo teškim ili teškim KK ili prisilno liječenje

0,89

16.687,50

U62B

Paranoja i akutni psihotični poremećaj bez vrlo teških ili teških KK

0,54

10.125,00

U63A

Veliki afektivni poremećaji, dob > 69 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,78

14.625,00

U63B

Veliki afektivni poremećaji, dob < 70 godina, bez vrlo teških ili teških KK

0,56

10.500,00

U64Z

Ostali afektivni i somatoformni poremećaji

0,54

10.125,00

U65Z

Anksiozni poremećaji

0,46

8.625,00

U66Z

Poremećaji hranjenja i opsesivno-kompulzivni poremećaji

0,76

14.250,00

U67Z

Poremećaji osobnosti i akutne reakcije

0,48

9.000,00

U68Z

Mentalni poremećaji u dječjoj dobi

0,44

8.250,00

V60A

Intoksikacija alkoholom i sustezanje s KK

0,4

7.500,00

V60B

Intoksikacija alkoholom i sustezanje bez KK

0,16

3.000,00

V61Z

Intoksikacija lijekovima (drogama) i sustezanje

0,69

12.937,50

V62A

Poremećaji zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu

0,49

9.187,50

V62B

Poremećaj zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu, isti dan

0,08

1.500,00

V63A

Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima

0,4

7.500,00

V63B

Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima, liječenje okončano protivno savjetu liječnika

0,13

2.437,50

V64Z

Poremećaji zbog primjene drugih lijekova (droga) i ovisnost o njima

0,4

7.500,00

W01Z

Postupci ventilacije i kraniotomije zbog višestruke značajne traume

5,83

109.312,50

W02Z

Postupci na kuku, femuru i okrajinama zbog višestruke značajne traume, uključujući primjenu umetaka

2,8

52.500,00

W03Z

Postupci na abdomenu zbog višestruke značajne traume

2,31

43.312,50

W04Z

Ostali postupci zbog višestruke značajne traume

2,7

50.625,00

W60Z

Višestruka trauma, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,96

18.000,00

W61Z

Višestruka trauma bez značajnih postupaka

0,99

18.562,50

X02Z

Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože zbog ozljede šake

0,82

15.375,00

X04A

Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob > 59 godina, ili s KK

1,88

35.250,00

X04B

Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob < 60 godina bez KK

0,81

15.187,50

X05Z

Ostali postupci zbog ozljede šake

0,6

11.250,00

X06A

Ostali postupci zbog ostalih ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK

1,6

30.000,00

X06B

Ostali postupci zbog ostalih ozljeda bez vrlo teških ili teških KK

0,51

9.562,50

X07A

Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, s mikrovaskularnim prijenosom tkiva, ili s vrlo teškim ili teškim KK

5,34

100.125,00

X07B

Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, bez mikrovaskularog prijenosa tkiva, bez vrlo teških ili teških KK

1,33

24.937,50

X60A

Ozljede, dob > 64 godine s KK

0,75

14.062,50

X60B

Ozljede, dob > 64 godine bez KK

0,28

5.250,00

X60C

Ozljede, dob < 65 godina

0,24

4.500,00

X61Z

Alergijske reakcije

0,11

2.062,50

X62A

Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob > 59 godina, ili s KK

0,53

9.937,50

X62B

Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob < 60 godina bez KK

0,23

4.312,50

X63A

Posljedice liječenja s vrlo teškim ili teškim KK

3,17

59.437,50

X63B

Posljedice liječenja bez vrlo teških ili teških KK

0,44

8.250,00

X64A

Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob > 59 godina, ili s KK

0,76

14.250,00

X64B

Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob < 60 godina, ili bez KK

0,35

6.562,50

Y01Z

Operativni postupci zbog teških opeklina

10,96

205.500,00

Y02A

Ostale opekline s presatkom kože, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK

4,23

79.312,50

Y02B

Ostale opekline s presatkom kože, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK

1,78

33.375,00

Y03Z

Ostali operativni postupci zbog ostalih opeklina

0,81

15.187,50

Y60Z

Opekline, premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,26

4.875,00

Y61Z

Teške opekline

1,06

19.875,00

Y62A

Ostale opekline, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,78

14.625,00

Y62B

Ostale opekline, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK

0,45

8.437,50

Z01A

Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom s vrlo teškim ili teškim KK

1,61

30.187,50

Z01B

Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom bez vrlo teških ili teških KK

0,75

14.062,50

Z40Z

Endoskopsko praćenje

0,6

11.250,00

Z60A

Rehabilitacija s vrlo teškim ili teškim KK

2,47

46.312,50

Z60B

Rehabilitacija bez vrlo teških ili teških KK

1,01

18.937,50

Z60C

Rehabilitacija, isti dan

0,12

2.250,00

Z61Z

Ostali znakovi i simptomi

0,44

8.250,00

Z62Z

Praćenje bez endoskopije

0,23

4.312,50

Z63A

Ostala naknadna skrb s vrlo teškim ili teškim KK

1,79

33.562,50

Z63B

Ostala naknadna skrb bez vrlo teških ili teških KK

0,43

8.062,50

Z64A

Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje

0,19

3.562,50

Z64B

Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje, isti dan

0,08

1.500,00

Z65Z

Višestruke, ostale i nespecifične kongenitalne anomalije

0,41

7.687,50

* Cijena obračunata osnovom vrijednosti koeficijenta za dijagnostičko-terapijske skupine iz stupca 4 koju Zavod plaća za bolničku zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba Zavoda umanjuje se za 60%.

** ukoliko je način otpusta iz bolnice premještaj u drugu akutnu bolnicu koeficijent se umanjuje za 50%

36 30.03.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 36 30.03.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 36 30.03.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja