Odluka o imenovanju županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru

NN 36/2015 (30.3.2015.), Odluka o imenovanju županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru

36 30.03.2015 Odluka o imenovanju županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru 36 30.03.2015 Odluka o imenovanju županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

759

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152. u vezi s člankom 94. stavkom 1. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13) na 5. sjednici održanoj 17. ožujka 2015.

odlučilo je

I. GORAN TROSKOT, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru imenuje se za županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru, na vrijeme od četiri godine.

II. Imenovani županijski državni odvjetnik dužan je stupiti na dužnost u roku koji odredi Glavni državni odvjetnik, a koji ne može biti duži od šest mjeseci.

Broj: DOVO-16/15

Zagreb, 17. ožujka 2015.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Dražen Jelenić, v. r.