Odluka o imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

NN 36/2015 (30.3.2015.), Odluka o imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

762

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13) na 5. sjednici održanoj 17. ožujka 2015.

odlučilo je

I. TANJA ŠUŠAK, zamjenica općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu imenuje se za zamjenicu županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

II. Imenovana zamjenica dužna je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-17/15

Zagreb, 17. ožujka 2015.

Predsjednik

Državnoodvjetničkog vijeća

Dražen Jelenić, v. r.