Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu

NN 38/2015 (3.4.2015.), Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

781

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1402/08, urbroj: 5030115/1-15-08 od 26. ožujka 2015., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. JASNA OGNJANOVAC opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu.

Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2015. godine.

Klasa: 018-07/15-02/08

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 27. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.