Pravilnik o izmjenama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Repub­lici Hrvatskoj

NN 38/2015 (3.4.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Repub­lici Hrvatskoj

38 03.04.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Repub­lici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

786

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 13., 14. i 15. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/2011 i 74/2013), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O BORAVKU I RADU VISOKOKVALIFICIRANIH DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 120/2012 i 81/2013) u članku 14. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Državljaninu treće države kojem se odobrava privremeni boravak u svrhu rada u Obrascu 3 na prvoj stranici u rubriku »VRSTA DOZVOLE/TYPE OF PERMIT« upisat će se »EU plava karta«, a u rubriku »NAPOMENE/REMARKS« upisati »rad izvan godišnje kvote«. Državljaninu treće države kojem se odobrava stalni boravak u Obrascu 3 na prvoj stranici u rubriku »VRSTA DOZVOLE/TYPE OF PERMIT« upisat će se »OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU«, a u rubriku »NAPOMENE/REMARKS« upisat će se »bivši nositelj EU plave karte/rad bez dozvole za boravak i rad«.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-33328-2015

Zagreb, 27. ožujka 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.