Ispravak Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

NN 38/2015 (3.4.2015.), Ispravak Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

801

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije objavljene u »Narodnim novinama« broj 3 od 9. siječnja 2015. godine, te se daje

ISPRAVAK

NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU PRIMORSKO-

-GORANSKE ŽUPANIJE

U točki I., stavku 1., podtočki 2., pod rednim brojem 25) umjesto riječi »luka Silo« treba stajati »luka Šilo«.

Klasa: 011-01/10-02/85

Urbroj: 530-03-15-9

Zagreb, 24. ožujka 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

38 03.04.2015 Ispravak Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije 38 03.04.2015 Ispravak Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije