Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Korčulansko maslinovo ulje"

NN 39/2015 (8.4.2015.), Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Korčulansko maslinovo ulje"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

812

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 80/2013, 14/2014 u daljnjem tekstu Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU OZNAKE IZVORNOSTI NAZIVA »KORČULANSKO MASLINOVO ULJE«

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 20. lipnja 2013. godine zaprimilo je Zahtjev za zaštitu oznake izvornosti naziva »Korčulansko maslinovo ulje« podnositelja zahtjeva Udruge maslinara Vela Luka, Obala 2 br. 1, 20270 Vela Luka.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 5. stavku 4. Zakona.

3. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

4. Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) objavit će se specifikacija proizvoda »Korčulansko maslinovo ulje«.

Klasa: UP/I-310-26/13-01/41

Urbroj: 525-09/1341-15-15

Zagreb, 31. ožujka 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.